Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kollektivbransjen taper 760 millioner kroner i måneden

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport er blant aktørene som har sendt brev til myndighetene for å synliggjøre utfordringene og inntektstapet kollektivbransjen står overfor i disse dager.

Kollektivtrafikkforeningen har hentet inn opplysninger fra medlemmene vedrørende inntektstap. Det totale inntektstapet er mellom 755 og 760 millioner kroner per måned. Derav er det drøyt 100 millioner kroner som gjelder kommunal delfinansiering for skoleskyss, skriver Kollektivtrafikkforeningen i en pressemelding.

I brevet som Kollektivtrafikkforeningen, NHO Sjøfart, NHO Transport, Spekter, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet, har sent til både regjering og Stortinget, peker aktørene på at persontransport har blitt definert som en samfunnskritisk funksjon, som skal opprettholdes så lenge dagens begrensninger består. Men med et svært begrenset kundegrunnlag skaper det store økonomiske utfordringer for kollektivtrafikken.

– I befolkningstette områder bidrar inntekter fra salg av billetter og periodekort til å dekke en vesentlig del av kostnadene ved kollektivdrift. Eksempelvis dekker salg av billetter og periodekort bortimot 70 prosent av kostnadene til kollektivdrift i Ruters område, og disse inntektene uteblir nesten fullstendig i dagens situasjon med svært få reisende, står det i brevet.

– Hvor stort inntektstapet vil bli totalt sett, avhenger av hvor lenge dagens begrensninger vil bli opprettholdt og eventuelt utvidet. Den fylkeskommunale kollektivsektoren trenger imidlertid raskt en garanti for at tapte billettinntekter blir kompensert slik at sektorens samfunns-kritiske funksjon kan ivaretas gjennom dagens "unntakstilstand". I tillegg er dette nødvendig for at det fylkeskommunale kollektivtilbudet skal kunne videreutvikles når situasjonen blir normalisert. Et foreløpig estimat viser at tapte billettinntekter på landsbasis vil utgjøre rundt 170 millioner kroner per uke, men dette forutsetter at kommunene fortsatt dekker en viss andel av kostnader ved kommunebaserte tjenester. Aktørene trenger en bekreftelse på at disse tapte inntektene vil bli kompensert innen mandag 23.03.20, skriver aktørene i brevet.

– Den fylkeskommunale verdikjeden innen kollektivtransporten vil fortsatt bidra til samfunnsdugnaden for å bekjempe Cov-19-virusen og innfrielse av de mer langsiktige transport-, miljø- og klimamålene. Da må ikke bransjen straffes økonomisk for sitt bidrag, men i størst mulig grad få redusert de økonomiske tapene slik at bransjen er i stand til å utføre sektorens viktige samfunnsoppdrag både på kort og lang sikt, står det i brevet som er sendt til regjering og Stortinget.

Les hele brevet her.