– Vi har fått medhold fra KOFA om at Veterinærhøgskole-opsjonen er ulovlig. Det gir et signal om at brudd på retningslinjene for offentlige anskaffelser må stoppes, sier administrerende direktør Steinar Skjerdingstad og jurist Anette Bakker i Arkitektbedriftene. Foto: Arkitektbedriftene i Norge

– Vi har fått medhold fra KOFA om at Veterinærhøgskole-opsjonen er ulovlig. Det gir et signal om at brudd på retningslinjene for offentlige anskaffelser må stoppes, sier administrerende direktør Steinar Skjerdingstad og jurist Anette Bakker i Arkitektbedriftene. Foto: Arkitektbedriftene i Norge

KOFA: – Ulovlig veterinærhøgskole-opsjon

– Arkitektbedriftene har fått medhold fra KOFA om ulovlig veterinærhøgskole-opsjon, sier administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene.