Illustrasjonsfoto: Tuva Skare
Illustrasjonsfoto: Tuva Skare

Kofa-avgjørelse: Så mye erfaring er «relevant og tilstrekkelig»

Firmaet som vant konkurransen om å bygge ny gang- og sykkelvei i Ringerike kommune burde vært avvist på grunn av manglende relevant erfaring, mente de som ble vurdert som nummer to. Kofa er ikke enig.