Foto: Statnett

Kobbvatnet er Statnetts første BIM-prosjekt

Statnett tar i bruk BIM i økende grad, og nye Kobbvatnet stasjon i Nordland er første prosjekt som benytter dette.

Det kommer frem av en pressemelding på statnett.no.

– Ved å ta i bruk BIM vil vi ha en bedre samhandling med entreprenørene på prosjektet, og slik redusere risiko for misforståelser og også redusere noe på dokumentasjonsmengden, uttaler Bjørn Gulli, prosjektleder for Kobbvatnet stasjon.

Grunn- og betongarbeider er i gang ved den nye transformatorstasjonen, og det er Fauskebygg som utfører arbeidet. Videre skal Jacobsen Elektro levere kontrollanlegg, og ABB har ansvaret for apparatanlegget, skriver Statnett i pressemeldingen.

– For Kobbvatnet stasjon vil bruk av BIM dermed gi økt digitalisert samhandling mellom Statnett, Jacobsen Elektro, ABB og Fauskebygg, forklarer Gulli.

Prosjektering og etablering av bygningsinformasjonsmodellen har skjedd i regi av Rejlers Engineering med samarbeidspartnerne Dr.techn. Olav Olsen og Asplan Viak.

Bakgrunnen for byggingen av den nye transformatorstasjonen er, ifølge Statnett, å legge til rette for ny fornybar småkraft samt behov for bedret forsyningssikkerhet i regionalnettet til Nord-Salten Kraft.