- Totalt sett ble dette et svært godt år for selskapet sier administrerende direktør Baard Schumann.

Knalltall for Selvaag Bolig

For året 2014 hadde Selvaag Bolig driftsinntekter på 2,95 milliarder kroner, opp fra 2,2 milliarder kroner året før. EBITDA-resultat justert for finanskostnader endte på 488,6 millioner kroner (347,8), tilsvarende en margin på 16,6 prosent.

Basert på løpende avregning var EBITDA-marginen for 2014 15,9 prosent. Selskapets styre innstiller på utbytte på NOK 1,20 per aksje, en økning på 140 prosent fra 2013.

- Totalt sett ble dette et svært godt år for selskapet. Boligmarkedet var rolig på starten av året, men forbedret seg kontinuerlig i årets ni siste måneder. Gode resultater over tid gjør at styret innstiller på et utbytte for 2014 på 1,20 kroner per aksje. Dette er betydelig høyere enn det som er kommunisert tidligere, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Godt salg ga byggestart for 757 boliger, og ved utgangen av 2014 hadde selskapet 1 308 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på omlag 4,7 milliarder kroner. På samme tid hadde selskapet 39 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

En ekstern verdivurdering fastsetter verdien av Selvaag Boligs ubebygde tomter til 2.225 millioner kroner, 709 millioner kroner over bokført verdi. Gjennom 2014 har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere i blant annet Oslo og Stockholm.

- Vi er svært optimistiske med tanke på 2015. På starten av året har boligmarkedet vært svært godt, og med sterk urbanisering og lav boliglånsrente ventes den positive utviklingen å fortsette. Det er spesielt stort behov for nye boliger i de største byene, og vi har gode prosjekter på de rette stedene, sier Schumann.