Jon Sandnes, adm.dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).Trine Dyrstad Pettersen, fungerende adm.dir/teknisk sjef i Byggevareindustrien.Hege Voll Midtgaard, merkevaresjef i Bergene Holm AS og Tone Bente Bergene Holm, kommunikasjonsdirektøri Bergene Holm AS.Randi Andersen Lekanger, miljøsjef i Skanska Norge.Ragnar Evensen, rådmann i Kristiansand kommune.Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.Rannveig Ravnanger Landet, direktør miljø- og energipolitikk i BNL.

- Kloke innkjøp og kompetanse er avgjørende for å lykkes med sirkulær økonomi

- Vi må ha kompetanse til å gjøre det, det må være lønnsomt og noen må etterspørre løsningene, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

BNL brukte anledningen på Arendalsuka til å presentere sin analyse for sirkulær økonomi som er utarbeidet av BNLs miljøforum denne våren.

Konstituert bransjedirektør i Byggevareindustrien Trine Dyrstad Petersen presenterte selve analysen.

- Det var nødvendig å omsette sirkulær økonomi til noe praktisk og definere begrepene, ansvar og prioritere, sier Dyrstad Petersen.

Analysen tar både for seg tiltak, hvordan man kan prioritere tiltak og hvilke aktører som bør jobbe med disse. – Analysen viser at næringen må samarbeide på tvers for å nå målene om mer effektiv ressursbruk, sier hun.

I Skanska jobbes det med sirkulær økonomi på flere områder, og miljøsjefen Randi Andersen Lekanger peker på at det er stor forskjell på å gjenbruke materialer i et eksisterende bygg og flytte bygningsmaterialer over til nye bygg. De har fått midler fra Enova til en konseptutredning for ombruk av hulldekker på Oslo legevakt.

- Viktigste for å lykkes er samarbeid, partnerskap og å dele kompetanse. VI trenger også et enkelt lovverk som ikke setter for store begrensinger, sier Lekanger.

I Selvaag eiendom har de sett på hvordan man kan gå fra å eie eller leie

– Vi tror at vi bevege oss fra å kjøpe til å leie alt i for eksempel et kontorbygg og vi tror det vil bidra til å redusere avfall og materialer siden det vil bli større fleksibilitet og man slipper å kaste bygningsmaterialer når man skal gjøre endringer, sier Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom

I Bergene Holm står også sirkulær økonomi høyt på agendaen. Der jobbes det med både hvordan man kan utnytte tømmerstokken bedre, og ikke minst hvordan man kan ombruke trematerialer, fortalte Hege Voll Midtgaard, merkevaresjef og Tone Bente Bergene Holm, kommunikasjonsdirektør i Bergene Holm AS.

Rådmannen i Kristiansand pekte på kommunens rolle og ansvar.

– Vi er både en stor byggeier – men også miljømyndighet og utbygger. Han pekte på utfordringen med blant annet store kvanta med bygningsavfall fra kommunenes innbyggere og kravene om større grad av materialgjenvinning.

– Det viktigste vi kan gjøre er at vi forbruker mindre – det betyr at byggene må stå lenger. Det fordrer større krav til eiendomsforvaltning og vedlikehold, sier Atle Hamar, statssekretær i Miljø- og energidepartementet avsluttet arrangementet.

– Jeg vil gi BNL ros for å sette dette på dagsordenen. Dette går også rett inn i regjeringens handlingsplan for sirkulærøkonomi.