Det nye klimahuset på Tøyen skal stå ferdig høsten 2019, Ill.: Lund Hagem/Atelier Oslo

Klimahuset blir FutureBuilt-prosjekt

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Botanisk hage på Tøyen som skal formidle kunnskap om klimaendringer og jordens klima, særlig rettet mot barn og unge. Bygget blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt

Klimahuset vil være på 650 kvadratmeter, og er formet for å få optimal solinnstråling til solcellepanelene på taket. Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger. Programleder i FutureBuilt, Birgit Rusten, er veldig fornøyd med at Klimahuset blir et FutureBuilt-prosjekt.

- Et utstillingsbygg som har klimaspørsmål som formål må selvfølgelig i seg selv være bygget på klimavennlige prinsipper. Vi er stolte av å ha fått dette prosjektet i porteføljen og ser fram til videre samarbeid med Naturhistorisk museum og Universitetet i Oslo rundt realiseringen av prosjektet, sier Rusten i en pressemelding.

Klimahuset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål skal huset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Viktigste klimatiltak:

  • Nullutslippsbygg (i henhold til ZEB-COM)
  • Desentralisert energiproduksjon med solceller og kompakt batteribanksystem
  • Naturlig ventilasjonsprinsipp (skorsteinseffekt)
  • Redusert vannforbruk
  • Ingen nye parkeringsplasser. Nærhet til offentlig kommunikasjon.
  • Kortreiste materialer med bærekonstruksjon av tre. Bruk av lavkarbonbetong.
  • Lave CO2-utslipp og høy resirkuleringsgrad av materialer
  • Fossilfri byggeplass