Bergljot Tjønn fra Klimaetaten i Oslo kommune mottok Lambdaprisen under en seremoni på Bygg Reis Deg. Hun flankeres av Geir Melby (t.v.) og Torkel Wæringsaasen som begge representerer IPF. Foto: Isolasjonsprodusentenes Forening

Bergljot Tjønn fra Klimaetaten i Oslo kommune mottok Lambdaprisen under en seremoni på Bygg Reis Deg. Hun flankeres av Geir Melby (t.v.) og Torkel Wæringsaasen som begge representerer IPF. Foto: Isolasjonsprodusentenes Forening

Klimaetaten i Oslo kommune vant årets Lambda-pris

Isolasjonsprodusentenes Forening delte onsdag ut Lambdaprisen og den gikk i år til Klimaetaten i Oslo kommune.

- Vi har gjennom flere år gitt ut Lambdaprisen og det er derfor vi står her i dag og ønsker å heder en verdig vinner, uttalte Geir Melby, country manager i Paroc Norge og Danmark.

- Isolasjonsprodusentene har produkter som er en av de viktigste delene av løsningen på klimautfordringene og når vi ser på årets vinner av Lamdaprisen er vi både glade og stolte av å se at hovedstadens kommune jobber særdeles aktivt for å redusere klimautslipp. Klimaetaten i Oslo kommune har tydelige klima og energistrategier og det er særdeles viktig i tiden vi er inne i nå, uttalte Melby videre.

Oslo kommune har hatt Klimatilskuddsordningen i mange år og i 2021 gir de ut 120 millioner.

- Disse tiltaksmidlene brukes aktivt for å stimulere til energirenovering av forskjellige bygg for både innbyggere, borettslag og næringsliv. Klimatilskuddsordningen er et viktig virkemiddel som bidrar til at Oslo kommune når sitt mål om å redusere klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030. Det er viktig, men også prisverdig at Klimaetaten i Oslo kommune tar dette så alvorlig. Som produsenter av isolasjon er vi selvsagt glad for at Oslo kommune har denne holdningen og bidrar aktivt med en tilskuddsordning som fungerer i praksis, uttalte han.

– Klimaetaten er veldig glad for å motta denne prisen. Det er en god motivasjon for å fortsette vårt arbeid med å effektivisere energibruken i Oslo og kutte utslipp. For at Oslo skal nå målet sitt om å redusere energibruken i byen og bruke energi mer effektivt, og samtidig begrense utslippene, er det viktig at eksisterende bygningsmasse blir forbedret. Vi er svært glad for at isolasjonsprodusentene gir alle mulighet til å få et bedre innemiljø samtidig som man reduserer energikostnadene, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.

– Prisutdelingen skjedde på et høyaktuelt tidspunkt, når høye strømpriser gjør at etterisolasjon er et enøk-tiltak flere vurderer. Isolasjon er ikke bare et kjipt korona-tiltak, men også et viktig energitiltak, legegr Sørensen til.

Lambdaprisen er en pris som går til et firma, person, forening eller andre som har utmerket seg spesielt når det gjelder;

· Nyvinnende bruk av isolasjonsmaterialer
· Reduksjon av energibruk i bygninger og installasjoner
· Å stimulere til bruk av isolasjonsmaterialer generelt