Klimaendringer kan gjøre bygårder til rasfeller

Mer vind, nedbør og hyppige temperaturendringer tærer på murbygg, og mange gamle og store bygårder i Oslo er svært utsatt, mener professor Tor Kvande ved SINTEF Byggforsk.

Kvande er professor i murkonstruksjoner, og leder prosjektet Klima 2000, der det er utarbeidet nye anvisninger for at bygg skal tåle mer i møtet med et tøffere klima. I Oslo er det ganske mange bygg som er i en slik alder at man skal være ekstra varsom, sier Kvande til Aftenposten. Han opplyser at mer vind fører til at takstein løsner lettere, mer nedbør gjør at byggmaterialer svekkes, og hyppige endringer mellom frost og plussgrader gjør at murkonstruksjoner lettere sprenges løs og ramler ned. Antall frost- og tinesykluser spiller en viktig rolle. Frostskader er den største faren i forhold til murverk, sier Kvande. Han mener gårdeiere må ta vedlikeholdsarbeidet alvorlig, og at klimaendringene gjør at de må være ekstra påpasselige. Har du en eldre bygård som begynner å se dårlig ut bør du ikke la det skure. Se at det ikke har oppstått sprekker i gesimsen, eller at takrennene er lekk. Det å følge med er byggeieres ansvar, og det er ekstra viktig at det følges nøye med på bygårder med mange etasjer, der konsekvensene av en ulykke kan være fatale, sier Kvande.