Klappet og klart med XL-Bygg

XL-Bygg tilbyr nå en løsning for huseiere som har utfordringer med å få gjennomført egen rehabilitering, oppussing og tilbygg.

Byggevarehandelen har hatt en tendens til å predike at de er en faghandel med fokus på totalløsninger, for deretter å pøse på med pris-produktmarkedsføring mot privatmarkedet. Men lav pris på et eller flere enkeltprodukter har aldri fullført noe byggeprosjekt alene.

Med konseptet Klappet & Klart tar XL-Bygg sine butikker på seg rollen som tilrettelegger. De tar i mot privatkundens behov for utbedring av boligen, for deretter å koble inn sine proffkunder som befarer, gir tilbud og utfører oppdraget.Aktiviteten gir håndverkerne mulighet til oppdrag i rolige perioder, samtidig som boligeier får utført oppdraget raskt og med god kvalitet. Konseptet knytter til seg lokale bedrifter som XL-Bygg har tillit til og som de kan anbefale overfor sluttkunden.

Skal bli førstevalget

En lokal koordinator hos hver XL-Bygg-butikk organiserer kontakten og infoflyten mellom boligeier og håndverker. Vedkommende engasjerer øvrige ansatte etter behov slik at både boligeiere og Klappet & Klart-proffene blir fulgt opp på best mulig måte.

– XL-Bygg skal bli den fremste faghandelen i bransjen og ha tilleggstjenester som gjør oss til markedets førstevalg. Kjeden har i løpet årets to første måneder mottatt flere bekreftelser på at XL-Bygg-butikkene er i rute med oppkjøringen til lansering av Klappet & Klart og at det knyttes store forventninger til aktiviteten. Samspillet mellom Klappet & Klart-proffene og våre samarbeidende leverandører er etablert hos hver enkelt XL-Bygg, skriver selskapet i en pressemelding.

Kan bli rimeligst

XL-Bygg tror at Klappet & Klart vil appellere særlig til huseiere som prioriterer fritid og som vil betale for å få jobben gjort på en ordentlig måte.

– De som ønsker å snekre alt selv kombinert med høyt prisfokus på byggevarene vil nok ikke være vår hovedmålgruppe med Klappet & Klart. Men Klappet & Klart vil vi likevel kunne vise seg å gi laveste totalkostnad for boligeier siden vi har samarbeid med dyktige håndverkere med mye erfaring. De flinkeste utførende i bransjen jobber effektivt, ser gode løsninger underveis og tar i bruk de siste produktnyhetene. Dette betyr mer for prosjektets totalkostnad enn å spare 20 øre på løpemeterprisen for huseieren, legger byggevarehus-kjeden til.