Klapp på skulderen fra LO

Regjeringen får et klapp på skulderen fra LO. LO-leder Roar Flåthen sier at regjeringen har lyttet til LO, og at Nasjonal transportplan innebærer en kraftig satsing på samferdsel i hele landet.

- Dette er god dag for reisende og næringsliv over hele landet, sier Flåthen. Han sier det er både gledelig og historisk at vi nå får en kjempesatsing på jernbanen i de befolkningstette områdene.

Kapasitetsøkningen for godstrafikk er viktig for å få mer gods over fra vei til bane, og LO mener det er riktig at stamveinettet prioriteres.

Flåthen er også fornøyd med satsing på rassikring, økt trafikksikkerhet, på luft- og skipstransport.

LO-lederen er samtidig bekymret for oppfølging av alle de gode forslagene.

- Erfaringer viser ambisjonene i NTP ikke er noen garanti for at de realiseres. Vi er fortsatt avhengig av at regjeringen og Stortinget følger opp i de årlige budsjettbevilgningene, sier Flåthen.