– Vi har ikke noe data på dette i dag, men vi ser, for eksempel i hytteområder eller på stranda, at mye plastsøppel kommer fra byggeaktivitet, sier daglig leder Sverre Valde i Nomiko. Foto: Ruteretur

– Vi har ikke noe data på dette i dag, men vi ser, for eksempel i hytteområder eller på stranda, at mye plastsøppel kommer fra byggeaktivitet, sier daglig leder Sverre Valde i Nomiko. Foto: Ruteretur

Kartlegger byggenæringens plastsøppel

En utredning skal se på årsakene til plastforsøpling fra bygge- og anleggsvirksomheten i Norge, samt foreslå tiltak for å minske problemet.