Equinor ønsker å elektrifisere anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Prosjektet er av Equinor beregnet til å koste 13 milliarder kroner, men det er økende politisk motstand mot planene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Equinor ønsker å elektrifisere anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Prosjektet er av Equinor beregnet til å koste 13 milliarder kroner, men det er økende politisk motstand mot planene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Karbonfangst og -lagring på Melkøya kan få flertall i Stortinget

Stans av elektrifisering av Melkøya ble stemt ned i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag. Men Frp jobber med et alternativt forslag som kan få flertall.

Forslag fra både Rødt og Frp om å stanse elektrifiseringen av Equinors gassanlegg på Melkøya i Finnmark ble torsdag stemt ned i energi- og miljøkomiteen, skriver E24.

Det samme gjelder en rekke forslag fra Rødt og Venstre om å utrede karbonfangst og -lagring som alternativer på Melkøya.

Men ett av forslagene var nærmere å få flertall enn de andre, skriver Altinget.

Regjeringen bes vurdere om karbonfangst og -lagring kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya innenfor den tidsrammen for prosjektet som Equinor har lagt til grunn.

Forslaget fikk støtte fra Høyre, Rødt, Venstre, MDG, SV og KrF. Kun Frp og regjeringspartiene lot være å støtte det. Men Frp er langt på vei positive til forslaget og kan sørge for at det til slutt får flertall når saken skal behandles endelig i Stortinget 13. april.

– Vi jobber nå med et alternativt løst forslag som vi kan fremme når saken skal behandles, der vi forsøker å samle flertallet, sier Terje Halleland (Frp) i energi- og miljøkomiteen til Altinget.

Vil ta ting i riktig rekkefølge

Spørsmålet om elektrifisering av Melkøya med kraft fra land har skapt stor debatt både mellom partiene og innad i flere partier.

På Senterpartiets landsmøte gikk flertallet inn for å stoppe elektrifiseringen, men likevel sørget Sps representanter for at Rødt og Frps forslag om det samme falt torsdag.

Frp reagerer kraftig og mener Sp overkjører sitt eget landsmøte.

– Partiledelsen i Senterpartiet bør beklage til bedrifter og strømkunder i nord. Det er de som først og fremst må ta konsekvensene av at Senterpartiet overkjører sitt eget landsmøte og stemmer ned et konkret forslag fra Frp om å stanse elektrifisering av Melkøya, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Frp til NTB.

Sps Ole André Myhrvold sier til NTB at de selvfølgelig skal følge opp landsmøtevedtaket.

– Senterpartiet har vært helt tydelige på at elektrifisering hovedsakelig skal skje med havvind, og at alle prosjekter må vurderes fra sak til sak for å sikre fortsatt nok kraft til næringsliv og husholdninger på fastlandet, sier han.

– Jeg vil minne Terje Halleland på at Stortinget for kort tid siden ga OED fullmakt til å behandle saker av denne størrelsen. Regjeringen vurderer nå søknaden helt i tråd med føringer fra Stortinget, og vi som regjeringsparti følger da helt naturlig opp landsmøtets vedtak i denne prosessen. At Frp ønsker å ta snarveier, er ikke noe nytt. Vi sitter derimot i regjering og gjør ting grundig og ansvarlig, fortsetter Myhrvold.

– Absurd politikk

Halleland har forståelse for at regjeringen bruker tid på å vurdere saken, men mener Senterpartiet viser at de ikke har noen intensjoner om å stanse elektrifiseringsprosjektet.

– Det er absurd at regjeringspartiene legger til rette for en politikk som sløser vekk verdifull vannkraft i strømpriskrisen Norge nå befinner seg i, sier han.

Også energipolitisk talsperson Sofie Marhaug i Rødt er provosert over resultatet.

– Det er provoserende at et politisk flertall lar elektrifiseringen av Melkøya gå sin gang. Alt olje- og energiministeren og statsministeren sier, tyder på at de vil tappe strømnettet i nord og sende kraftoverskuddet til Melkøya. Nå gir Ap, Sp og Høyre regjeringen fritt leide til å stoppe annen næringsutvikling i nord. Uten at alternativer er utredet skikkelig, sier hun til NTB.

Equinors anlegg på Melkøya skal kutte sine klimagassutslipp, og derfor ønsker Equinor å elektrifisere anlegget. Søknaden om å få koble seg på strøm fra land ligger til behandling hos Olje- og energidepartementet.