Foto: Madeleine Bergheim
Foto: Madeleine Bergheim

Kan ikke forvente at europeisk arbeidskraft redder oss når oppgangen kommer

I løpet av de siste tiårene har tilgangen på utenlandsk arbeidskraft vært helt avgjørende for at den norske byggenæringen har klart å løse sine oppgaver med å bygge det moderne Norge slik vi kjenner det i dag. Denne arbeidskraften vil ikke være tilgjengelig på samme måte når oppgangstidene igjen krever full fart i byggenæringen.