Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kan bli enklere å bygge terrasse og tilbygg på egen eiendom

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil gjøre mulig å bygge terrasser og tilbygg på egen eiendom uten at man må søke om dette.

Astrup foreslår at terrasser med en høyde på inntil 1 meter fra ferdig planert terreng, kan føres opp uten søknad, skriver VG.

Terrassen må være forbundet med en bygning og kan ikke stikke lenger ut fra byggets fasade enn 4 meter. Den kan ikke ha tak, men kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter. Slike terrasser skal dessuten ikke medregnes i tomtens utnyttingsgrad.

I dag må man søke kommunen om tillatelse ved oppføring av terrasser som er høyere enn 0,5 meter over ferdig planert terreng, og terrassene skal medregnes i eiendommens regulerte utnyttingsgrad.

I tillegg foreslår Astrup at man skal kunne sette opp et tilbygg på 15 m² som kan brukes til opphold og beboelse, uten at man må søke om det.

Forslaget sendes nå på høring.