Illustrasjonsfoto

Jordvernforeningen reagerer på jernbaneplaner

Jernbaneverket ga denne uken sin anbefaling til trasévalg mellom Sandnes og Nærbø. Jordvernforeningen kaller anbefalingen «katastrofal» for matjorden.

Foreningen mener den anbefalte traseen vil splitte opp flere gårdsbruk og føre til en større nedbygging av dyrket et jord enn det anslagene viser, skriver Nationen.

– Jernbaneverket går inn for å bygge dobbeltspor i en helt ny trasé. Det vil være katastrofalt for jordbruket og matjorder. Traseen vil ta svært mye jord både direkte og indirekte. Det vil gå med langt mer jord enn Jernbaneverket anslår, og svært mange gårdsbruk vil bli splittet opp, sier Hans Aarsland i Rogaland jordvernforening.

Prosjektleder Lars Rugtvedt skriver i en epost at Jernbaneverket er klar over følgene utbyggingen vil få, også for landbruket, og at det er viktig å finne «gode løsninger for landbruk, regional utvikling og for jernbanen».

Han skriver også at et trasévalg inntil dagens bane vil ta mindre areal, men «har en kostnad og noen utfordringer knyttet til seg som vi ikke anbefaler». Kostnadsoverslagene for de ulike trasévalgene ligger på mellom 8 og 10 milliarder kroner, skriver avisen.