Jord- og flomskredfare i flere deler av landet

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har sendt ut et varsel om jord- og flomskredfare for Midt-Norge og indre strøk i Sør-Norge.

Årsaken til varselet skal være et intenst lavtrykk som beveger seg nordover. Det er ventet opp mot 50–70 millimeter enkelte steder.

Farenivået er fredag morgen på gult nivå, det laveste varslingsnivået. Det er ventet at faren vil øke i løpet av fredagen, for så å avta i løpet lørdag morgen, skriver Varsom.no.

Folk bes holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring.