JM Norge fikk beste praksis-pris av Bygg21

JM Norge er tildelt Bygg21s Beste praksis pris for arbeidet med utviklingen av en mer industrialisert boligproduksjon med utgangspunkt i svanemerking av sine boliger.

F.v.: Martin Asp, administrerende direktør JM Norge og Arne Malonæs, Bygg21

Bygg21 trekker særlig frem JM Norges arbeid med industrialisering av byggeprosjektene, og mener at dette er ett av områdene med størst potensial for å få til reduksjon av byggekostnadene, økt effektivitet og lønnsomhet for alle involverte.

Begrunnelsen for tildelingen:

«De aller fleste aktørene i bygge- og eiendomsnæringen har en ambisjon om å levere bygg med best mulig kvalitet og bærekraft til lavest mulig kostnad. Ett av de viktigste områdene å jobbe med er å industrialisere byggeprosjektene mer enn vi gjør i dag.

JM har bl.a. gjennom prosessen med å Svanemerke alle sine boliger også videreutviklet måten de organiserer, planlegger, produserer og dokumenterer nye boliger på.

Prosjektene planlegges og gjennomføres med en industriell tankegang gjennom hele verdikjeden. Noe som også gir god kontroll på å kunne bygge mer bærekraftige boliger.

JM får med dette også bedre kontroll på produkter og løsninger med riktig dokumentasjon, som igjen gjør det enklere med gjenbruk og resirkulering på sikt. Prosessen med Svanemerkingen har også bidratt til kompetanseheving internt og sikrer at boligkjøperne får boliger av en seriøs aktør.

JM har også oppnådd å ha de mest fornøyde boligkjøperne de siste årene.

Utviklingen av en mer industrialisert boligproduksjon har i seg mange av elementene i Bygg21s

anbefalinger, som nå brukes av flere og flere for å sikre kostnadseffektiv produksjon, god kvalitet og bærekraft.

JM går foran med Beste praksis i bygg- og eiendomsnæringen med sin industrialiserte boligproduksjon.»

- Vi i JM har hatt stor nytte av å se til andre næringer for å lære av de beste innenfor industrielle prosesser og produksjon. Dette sammen med arbeidet med å Svanemerke alle våre boliger har skapt nye og mer effektive måter å bygge på. I tillegg har vi fått et betydelig kompetanseløft i hele virksomheten, noe vi ser igjen på at vi i flere år har hatt de mest tilfredse kundene, sier Martin Asp.

- Vi i JM Norge setter veldig pris på «Beste Praksis» prisen fra Bygg21. Vi tror at mer industrialisert og bærekraftig produksjon vil redusere kostnadene slik at vi kan fortsette å bygge kvalitetsboliger til fornuftige priser. Denne prisen er derfor en stor kilde til inspirasjon til å fortsette arbeidet, legger han til.

Prisen ble delt ut av Arne Malonæs på Bygg21s frokostmøte 15. oktober med temaet «Investors krav til industriell gjennomføring».