Ill. Spor Arkitekter AS.

JM Entreprenør bygger leiligheter for OBOS

JM Entreprenør og Grenseveien 69 AS ved OBOS Nye Hjem AS inngår i disse dager avtale om oppføring av to boligblokker med underliggende bod- og parkeringsanlegg på Ensjø.

Det er i alt 92 boenheter jevnt fordelt på 2-,3- og 4-roms leiligheter , i spennet fra 48 m2 til 92 m2 med et samlet bruksareal på 9.050 m2 BRA. Samlet areal inklusive kjeller med boder og parkering utgjør 11.165 m2 BRA.

Eiendommen er i dag bebygd med kontor- og næringsbygg som skal saneres. Rivearbeidene er planlagt gjennomført i løpet av første kvartal i år.

Byggene er trappet med en lavere del på 4 etasjer og en høyere del på 7 etasjer. I tillegg kommer en vestvendt underetasje mot parkarealet. Bod- og garasjekjeller er plassert under byggene samt under deler av felles uteoppholdsarealet. Takhager vil bli etablert på den lave delen av de respektive byggene.

Blokkenes langfasader, som vender mot nord og øst, ligger langs henholdsvis Grenseveien og Malerhaugveien, og mot syd og vest vender prosjektets fasader mot et uteoppholdsareal som skal opparbeides til et parkområde med åpent vannspeil, bekkeløp og turvei lengst vest på tomten.

Kontrakten mellom OBOS Nye Hjem og JM Entreprenør vil bli inngått med forutsetning om tilstrekkelig salg. Tentativ salgsstart er planlagt primo mars 2017 med intensjon om oppstart bygging i Q3-2017. Ferdigstillelse er planlagt til Q3-2019.