Nye Jaren stasjon sto ferdig sju måneder tidligere enn planlagt. Foto: Øystein Haugli/Bane Nor
Nye Jaren stasjon sto ferdig sju måneder tidligere enn planlagt. Foto: Øystein Haugli/Bane Nor

Jaren stasjon åpnet

Tidlig om morgenen mandag 29. november kunne de reisende ta det første toget fra spor 1 på nye Jaren stasjon. Stasjonen er ferdig sju måneder tidligere enn planlagt.

– Oppgraderingen av Jaren stasjon er en viktig del av fornyelsen av Gjøvikbanen. Fra 2020 til 2022 oppgraderes Gjøvikbanen for 1,3 milliarder norske kroner. Det vil gjøre det mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Gjøvik, i tillegg til at kapasiteten for godstog bli større. Det er planlagt et bedre togtilbud på banen fra utgangen av 2022, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Fornyelsen av Jaren stasjon er ferdig tidligere enn planlagt, og holder seg innenfor kostnadsrammene, melder Bane Nor, som peker på at dette er et resultat av flere faktorer.

Prosjektleder Frank Kobbhaug sier det har vært et godt samarbeid på alle fronter. Både med kommunen, banesjefen, Vy, naboene, entreprenørene og i prosjektet.

– Hovedentreprenør Gjermundshaug har vært løsningsorientert og innstilt på å ferdigstille tidlig. Det gjelder også underleverandørene Syljuåsen og Baneservice. Det har vært en god og effektiv prosess, sier Kobbhaug i meldingen fra Bane Nor.

Han vil også berømme et sammensveiset prosjektteam for godt og tett samarbeid midt i en pandemi.

En ny verkstedhall for togene og lager er også en viktig del av oppgraderingen av stasjonen og erstatter et midlertidig arbeidstelt.

Oppgraderingen av Jaren stasjon startet i mars 2020. I slutten av november 2021 ble den gamle mellomplattformen i tre revet, og den nye og universelt utformede plattform 1 kunne tas i bruk.

Jaren stasjon i Gran kommune er endestasjon for lokaltogene mellom Oslo S og Jaren. I tillegg er det en stasjon på Gjøvikbanen.