Jan Erik Engebretsen viser fram Jackofoam-plate fra det nye produksjonsanlegget i Fredrikstad.

Jackon med ny produksjonslinje i Fredrikstad

Industrikonsernet Jackon satser tungt i hjembyen Fredrikstad, og starter opp nytt produksjonsanlegg på eksisterende fabrikkområde. 

- Flerdoblet produksjonskapasitet og fremtidsrettet teknologi skal bidra til økt konkurranseevne, heter det i en melding fra selskapet.

For snart to år siden falt beslutningen om å investere i en ny produksjonslinje for XPS-isolasjon ved fabrikken og hovedkontoret i Fredrikstad. Investeringsrammen var på hele 100 millioner kroner og vil medføre en kraftig forbedring av selskapets konkurranseevne på XPS-isolasjon i hele det Skandinaviske markedet.

På 1980-tallet startet Jackon, som første selskap utenom gigantene Dow og BASF, med produksjon av XPS-isolasjon. Nå, 35 år etter, igangsettes en ny produksjonslinje. Det nye anlegget tar i bruk fremtidsrettet teknologi og produksjonsprosessen er i høy grad digitalisert.

- Innovasjon og nytenkning er viktige satsningsområder for oss, både når det gjelder produksjonsprosesser og produkter. I tillegg til at kapasiteten nå flerdobles, vil vi senere i år introdusere nye produkter, og dermed yte enda bedre service overfor kundene våre, forteller Jan-Erik Engebretsen, Salgsdirektør i Jackon Skandinavia.

Miljøvennlig produksjon
- Jackon har definert en klar konsernstrategi i arbeidet med miljøvennlig produksjon og jobber målrettet for å være en del av løsningen på den globale utfordringen som omhandler bruk av plastprodukter. Miljø har alltid vært et av fokusområdene, Jackon var den første til å produsere kommersielt tilgjengelige freon-frie XPS-isolasjonsplater allerede på 80-tallet. I dag gjenvinnes alt spill og vrak fra produksjonen til nytt råstoff og nye produkter, skriver selskapet.

- Opptil 30 prosent av materialet i våre produkter er resirkulert materiale. I tillegg til å isolere godt, som i seg selv sparer energi og er positivt for miljøet, er våre produkter 100 prosent gjenvinnbare. Bærekraft og miljøpåvirkning har vært førende i alle deler av prosjekteringen av det nye anlegget, fra levering av råstoff, installering av maskiner, energiforbruk, utslipp fra produksjon og pakking av ferdigvarer, sier Engebretsen.

Norsk industrieventyr
Jackon ble grunnlagt i Fredrikstad i 1956, og tilbyr plastisolasjonsprodukter og emballasjeløsninger til aktører i byggebransjen og industrien, både nasjonalt og internasjonalt. Etter oppkjøp i Finland, etablering i Storbritannia og ny fiskekassefabrikk i Danmark tidligere i år, teller konsernet nå 21 fabrikker i seks land.

- Investeringen i ny produksjonslinje blir et kvantesprang i teknologi, kapasitet og konkurranseevne, og er en sterk markering av at vi har til hensikt å forsvare og videreutvikle vår posisjon som markedsleder. I tillegg er det selvsagt et løft for alle som arbeider her i Fredrikstad. Både å få bedre arbeidsforhold og det faktum at eierne investerer i virksomheten, avslutter Engebretsen.