Ja til enklere godkjenning av utenlandsk utdanning

NHO støtter konklusjonene til utvalget som har studert ordningen for norsk godkjenning av utenlandsk utdanning. Reglene bør og kan forbedres.

NHO merker seg at også kunnskapsminister Øystein Djupedal er positiv. - Forslagene vil bidra til en lettere og raskere anerkjennelse av utenlandsk utdanning her i landet, sier direktør i NHO Sigrun Vågeng. - I neste omgang vil det gjøre integrering i det norske samfunnet enklere for de som ønsker det. Dessuten vil det gjøre det lettere for norske studenter som tar sin utdanning i utlandet å vende hjem til Norge for å bruke utdanningen sin her. Kaller på ydmykhet NHO mener at en slik forenkling ikke bare handler om bedre administrative rutiner og mer effektive organer, men også om endring av norsk utdannings selvforståelse. Norge kan ikke vise til noen overbevisende dokumentasjon på at norske utdanninger er av høyere kvalitet enn tilsvarende utdanninger i andre land. Det har vi sett i internasjonale undersøkelser i flere år. Dette er en erkjennelse som kaller på stor ydmykhet og romslighet i forhold til vurderingen av andre lands utdanningssystemer. Standarden for internasjonal kvalitet på høyere utdanning settes ikke av Norge. Unngå utestenging Med en raskt voksende globalisering av utdannings- og arbeidsmarkedet må vi sikre langt høyere akademisk mobilitet. - NHO mener at det bør legges særlig vekt på å unngå utestenging fra de delene av verden hvor vi har stor grad av handelssamarbeid, sier Vågeng. Tilsvarende må gjelde for fremtidige nye markeder. Det er viktig at de foreslåtte nye godkjenningsordningene har stor oppmerksomhet på disse sidene og sørger for å etterleve internasjonale forpliktelser og anbefalinger.