Jørgen Young, leder for innovasjon i Isola. Foto: Isola.

Isola-vindsperre med brannteknisk dokumentasjon på spesifikke underlag

Isola har nå dokumentasjon for bruk av brannklassifisert vindsperre på underlag av Rockwool Flexi A-plater og gipsplater benyttet til utvendig vindtetting.

Det opplyser Isola i en pressemelding.

– Her er vi først på banen, forteller Jørgen Young, leder for innovasjon i Isola AS.

Han viser til ny oppdatert SINTEF Teknisk Godkjenning for vindsperren Tyvek FireCurb Soft som trådte i kraft fra 1. februar i år.

– Det gjør at det blir enklere å finne og tyde informasjon om brannegenskapene til produktet, slik at de som prosjekterer og bygger kan være trygge på at de har valgt riktig brannteknisk løsning, tilføyer Young.

I godkjenningen spesifiseres det at Tyvek FireCurb Soft har brannteknisk klasse B-s1,d0 på underlag av gipsplater og isolasjon med densitet større enn 30 kg/m3. I tillegg er produktet tidligere testet både fritthengende og mot tyngre isolasjon med densitet > 38 kg/m3, skriver Isola i meldingen.

– Bakgrunnen for at vi nå kommer med ny dokumentasjon er å sikre at brannklassifiseringen er relevant i forhold til norsk byggeskikk, forklarer Jørgen Young.

Standarden, NS-EN 13501-1 klassifiserer vindsperreprodukter i henhold til kombinasjonen av materialer som er testet. Det vil si vindsperren i kombinasjon med et bestemt underlag, eventuelt vindsperren alene uten underlag, opplyser Isola.

– Dersom vindsperren er testet alene som fritthengende vil klassifiseringen produktet oppnår bare gjelde dersom den også er montert tilsvarende på byggeplassen. Og slik bygger vi jo ikke i Norge. Her monterer vi vindsperren direkte mot veggkonstruksjonen, og det kan gi helt andre brannegenskaper enn om vindsperren er montert alene mot et hulrom, sier Young.

– Slik vi ser det er det derfor viktig at tester og dokumentasjon gjenspeiler reelle forhold og at produktene testes og klassifiseres i forhold til dette, avslutter han.

Illustrasjonsfoto. Isola.