Internasjonal betongkongress i Trondheim

Mandag 16. juni 2008 starter i Trondheim en internasjonale forskningskongress (www.icaar2008.org). Det er forventet ca. 170 delegater fra rundt 30 ulike nasjoner.

Norsk forskningsinnsatsen har ført til at vi fikk tildelt den prestisjefylte oppgave å arrangere denne 13. Verdenskongressen om alkalireaksjoner i Trondheim i 2008.

Avgjørelsen ble høytidelig proklamert av den Internasjonale komiteen i forbindelse med den 12. Verdenskongressen som ble arrangert i Beijing i Kina i 2004. Tildelingen foregikk nær enstemmig tiltross for hard konkurranse fra Paris.

Kongressen avholdes hvert fjerde år og betraktes som en viktig smeltedigel for all forskning som pågår i verden innenfor dette temaet.

Alkalireaksjoner er en nedbrytningsmekanisme der sand- og steinpartikler i betong gjennom en årrekke reagerer med alkalier i sementen. Dette fører til ekspansjoner og krakelering av betong. Den norske betongbransjen, med SINTEF i spissen, har gjennom de siste 20 årene utført et omfattende forskningsarbeid med flere nasjonale forskningsprosjekter, student- og doktorgradsarbeider.