Det er allerede brukt store summer på prosjektet Kleverud-Åkersvika mellom Hamar og Oslo. Fram til og med 2019 var det brukt 597 millioner kroner på prosjektet. Her er Tangenvika bru som etter planen skal bli Norges lengste bru. Totalentreprisen for byggingen av denne brua ble avlyst i mars. Illustrasjon: Bane NOR

Intercity-utsettelse vekker harme: - Ekstra straff i koronatider

Økte kostnader på Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen har gitt minst to års utsettelse av Intercity-utbyggingen mot Hamar. – En slags ekstra straff i krevende koronatider, sier Sweco-sjef Grete Aspelund.

I 2026 skulle toget etter planen ha brukt en time mellom Oslo og Hamar, men etter at regjeringen i forrige uke la frem revidert nasjonalbudsjett ble det samtidig klart at de togreisende må vente enda lenger på nye dobbeltspor mot Hamar.

Til tross for at regjeringen har foreslått å bevilge 826 millioner kroner ekstra til jernbanesektoren, så vil disse pengene gå til å holde farten oppe i pågående prosjekter som sliter med kostnadsøkninger.

Den nest siste parsellen før Hamar fra Oslo, Kleverud-Sørli på 15,8 kilometer, må enn så lenge vike på grunn av overskridelsene.

I Innlandet har beslutningen fra regjeringen ført til stor harme.

– Det sporer helt av, sa regionleder i NHO Innlandet, Jon Kristiansen til NRK og karakteriserte utsettelsen som et stort steg tilbake for regionen.

– Det handler om å bygge en region og ett felles bo- og arbeidsmarked. InterCity kobler Østlandet til Trøndelag og Europa, sa han.

En av bedriftene som gjerne skulle ha sett dobbeltspor-utbyggingen materialisere seg så fort som mulig, er Moelven Industrier.

– For å realisere en omstilling til et grønnere næringsliv, kan vi ikke starte med å forsinke slike infrastrukturprosjekter, sa Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier til NRK.

Forstemmende, mener Sweco-sjef

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco. Foto: Svanhild Blakstad

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge forstår frustrasjonen som brer seg i Innlandet godt.

Da Bane NOR besluttet å avlyse en stor rådgiverkonkurranse få dager etter at koronakrisen traff Norge i mars, raste hun mot den offentlige byggherren.

Rådgiverselskapet hadde da brukt mellom 500 og 1.000 timer med sin beste jernbanekompetanse i et forsøk på å sikre seg den attraktive rådgiverkontrakten på prosjektet mellom Kleverud og Åkervika.

Hun er derfor ikke imponert over at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varsler utsettelse av prosjektet i minst to år.

– Det er trist å se at dårlig økonomistyring i pågående jernbaneprosjekter gjør at fremtidige samferdselsprosjekter blir utsatt, sier Grete Aspelund.

– Det er trist fordi tjenestene ikke blir så gode som brukerne fortjener. Vi har en utfordrende geografi i Norge og bedre jernbaner er noe som vil gagne både person- og godstrafikken i landet vårt. Derfor er det forstemmende å se at man ikke klare å forvalte de felles midlene våre på en bedre måte enn det som har vært tilfelle i jernbanesektoren, mener hun.

Sweco-sjefen kunne i forrige uke legge fram svært sterke tall for første kvartal i 2020.

Men tallene viser først og fremst virkeligheten som var før korona-krisen slo til. I dag er 10 prosent av prosjektene til selskapet enten stoppet opp eller utsatt som en følge av viruset, og i første kvartal i år er ordrereserven 8,5 prosent lavere enn den var i samme periode i fjor.

– Denne type utsettelser i store offentlige prosjekter blir en slags dobbelt straff for vår bransje i koronatider. Nå trenger vi økt aktivitet i det offentlige, ikke begrenset. Det er mange som har ventet på denne utbyggingen, men i stedet settes bremsene på for fullt, sier Aspelund.

Samferdselsministeren: – Trist med usettelse

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) mener også det er trist at man ikke får en oppstart på Kleverud-Sørli-prosjektet som planlagt.

Da han var gjest i Byggeindustriens podkast Byggeplassen nylig begrunnet han utsettelsen med de store overskridelsene som har vært i de store jernbaneutbyggingene som pågår nå.

– Det er en trist nyhet når vi sier at vi ikke kan få oppstart på Kleverud-Sørli som planlagt. Vi skulle gjerne gitt full gass, men betydelige overskridelser på Follobanen og Østfoldbanen, samt at vi har brukt mer penger på Vestfoldbanen i 2020 enn planlagt, gjør at vi må ta ned dette prosjektet, sier Hareide.

Kleverud-Sørli er det nest siste strekket inn mot Hamar fra Oslo, og samferdselsministeren håper de kan hente inn noe tapt tid ved å bygge ut både Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika mot Hamar samtidig når spaden endelig kommer i jorda.

– Når vi først kommer i gang i 2022 er det ikke sikkert vi taper to år, men ett år, fordi man kan ta inn ett år ved å bygge hele strekket i ett. Men jeg hadde ønsket at vi skulle starte opp med Kleverud-Sørli, og jeg beklager at det er andre prosjekter i jernbanesektoren som gjør at vi ikke får det til. Men den gode nyheten til folk på Hamar og i anleggsbransjen, er at vi kommer til å bygge strekningen. Det er bare et spørsmål om når vi kommer til å begynne, sier Hareide.

Hele podkasten med Hareide kan du høre her: