Frank Ivar Andersen. Foto: Jan-Gunnar Fjeldstad

 Frank Ivar Andersen. Foto: Jan-Gunnar Fjeldstad

Innlegg: Skuffet over Treindustrien i royal-saken

Byggmesterforbundet er skuffet over utspillet fra Treindustrien når de nå skaper usikkerhet om det verktøyet som er utarbeidet for standardiserte fraviksanalyser. Både myndigheter og aktørene i næringen har en opplagt felles interesse i å komme frem til løsninger som sikrer den nødvendige trygghet, uavhengig av type trekledning, skriver Frank Ivar Andersen, leder av politisk avdeling i Byggmesterforbundet i et innlegg.

Pressemeldingen fra Treindustrien kan ikke leses annerledes enn som en markedskamp mellom de ulike produsentene av trekledning, mens det for næringen for øvrig og sluttbrukerne er avgjørende å få en trygg løsning i denne saken.

Det er ett stort arbeide å utarbeide grunnlag for fraviksanalyser. Det understrekes at det så langt foreligger forslag til dette avgrenset til frittliggende eneboliger/fritidsboliger med en boenhet, eneboliger i kjede og rekkehus med kun vertikale leilighetsskiller. Videre er det ikke slik at dette utelukkende er en ren "papirøvelse", da man gjennom analysen i enkelte tilfeller må iverksette kompenserende tiltak.

I sin pressemelding anbefaler Treindustrien at man setter seg godt inn i rapportene fra RISE Fire Research og SINTEF som danner grunnlaget for at det nå er utviklet et verktøy for gjennomføring av dokumenterte fraviksanalyser. Dette må også gjelde for Treindustrien selv. Analysene fra RISE Fire Research AS har gitt økt kunnskap om de branntekniske egenskapene ved trekledninger generelt, og viser at royalbehandlet kledning har brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger. I tillegg til å avklare situasjonen for royalkledning vil også testresultatene være ett viktig bidrag for å forbedre regelverket for bygg med trekledning.

Byggmesterforbundet oppfordrer Treindustrien til å engasjere seg i dette fremover, istedenfor å fortsatt skape tvil om at man gjennom analyse og eventuelt iverksettelse av kompenserende tiltak, sikrer at brannkrav oppfylles og ferdigattest for bygg med royalkledning kan utstedes.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.