Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Norconsult
Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Norconsult

Innlegg: Mørke skyer og nye forretningsmuligheter

Høye energi- og råvarepriser, geopolitisk uro og store miljøutfordringer truer lønnsomheten i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. De mest tilpasningsdyktige vil komme styrket ut av krisen, skriver Norconsults konsernsjef Egil Hogna i dette innlegget.

De 20 seneste årene har vært fantastiske for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Det har vært en historisk opptur med økt sysselsetting i en næring med høyere vekst enn gjennomsnittet for økonomien. I lange perioder har vi sett lave renter, og så godt som hvert år har vi vært vitne til stigende eiendoms- og boligpriser.

Etter 1. kvartal 2022 er det mange selskaper i vår bransje som har rapportert rekordhøye ordrebøker, men samtidig er det betydelige mørke skyer i horisonten etter to år med pandemi og nå geopolitiske uroligheter. I USA er økonomien overopphetet, inflasjonen rekordhøy og rentene stiger raskt. Mange av de samme tendensene ser vi også i Norge, inkludert mangel på arbeidskraft.

Økte råvare- og energipriser startet allerede før Russlands angrep på Ukraina, men utviklingen er blitt kraftig forsterket av krigen. Vi ser stadig eksempler på redusert tilgang på stål og andre viktige innsatsfaktorer. I tillegg har enkelte utbyggere satset på billig trevirke fra blant annet Russland, trevirke som ikke lenger er tilgjengelig. Klimaendringene bidrar også til at det oppstår usikkerhet rundt hvilke prosjekter som skal prioriteres. I sum medfører dette at det er en mulighet for at vi går inn i en tid med redusert økonomisk handlingsrom i vår bransje der vi må forvente at det blir en del kanselleringer og utsettelser.

Norconsult har allerede opplevd at prosjekter skrinlegges, og vi forventer at dette er problemstillinger vi må håndtere stadig oftere i tiden fremover. Så skal man da skalke lukene og håpe på det beste? Våre forventninger til markedene fremover er likevel av optimistisk karakter. Det skyldes at det vil oppstå nye forretningsmuligheter, men det vil kreve fleksibilitet av bransjen.

Økte energi- og råvarepriser vil gjøre bærekraft, gjenbruk, resirkulering og energiøkonomisering enda mer lønnsomt. Dyrere materialer gjør det mer verdifullt å optimalisere for å redusere materialforbruket, å rehabilitere fremfor å bygge helt nytt vil være det nye utgangspunktet. Rehabilitering vil dessuten nesten alltid inkludere installering av fornybare energikilder, som for eksempel solcellepaneler og jordvarme. Etter lidelsene i Ukraina og under pandemien vil sosial bærekraft og menneskelige kvaliteter der naturen tas hensyn til, være et krav, ikke et tilvalg.

Prosjekter som fører til høye utslipp, vil være mindre attraktive for leietakere, og kan i verste fall medføre at leverandører til prosjektene vil tape anseelse og markedsandeler. For å lykkes med høy lønnsomhet fremover må prosjektene samtidig ha høy bærekraftsertifisering.

Fremtiden blir ikke enkel for noen, heller ikke for oss rådgivere. Det vil likevel være muligheter for de virksomhetene som klarer å omstille seg hurtigst. Det er essensielt at bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen samarbeider og tilpasser seg den nye geopolitiske virkeligheten. Bærekraft og nøysomme prosjekter blir en nødvendighet, og ved å satse på selvforsyning oppstår det vekstmuligheter for norsk fornybar energi, norsk industri og kortreiste materialer.

Hvem tør å stole på leveranser fra autoritære regimer i fremtiden?

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.