Ole Wiig. Foto: NSW Arkitektur
Ole Wiig. Foto: NSW Arkitektur

Innlegg: Hvorfor vil Grimstad kommune gi bort arvesølvet på Torskeholmen?

Mens Arendal i år kan feire 300-årsjubileum, kan utredningsarbeidet for Torskeholmen feire 10-årsjubileum. Mens Arendal i begynnelsen av mai legger opp til en storstilet feiring, gjør Grimstad kommune seg klar til debattmøter om Torskeholmen, før forslaget legges frem til politisk behandling.

Innlegg av:

Ole Wiig, faglig leder og arkitekt, NSW Arkitektur.

Det justerte forslaget for Torskeholmen har utløst en ny og heftig debatt. Er det fordi forslagets arkitektoniske løsninger mangler lokal forankring? Kanskje, men mer alvorlig er de store og volumene som utfordrer Sørlandsbyen og som ikke er tilpasset byens målestokk. Og enda verre; de utfordrer også byens sjel og Grimstads identitet – både bruken og utnyttelsen av selve indrefileten i Grimstads havnefront. Bygges det massivt her, vil det endre bybildet og havneområdet radikalt og påvirke Grimstads identitet og attraksjon, samt endre innsynet fra sjøen og utsynet fra land.

Torskeholmen er i dag regulert til næring og tjenesteyting. Planen fra 2012 tillater ikke boliger eller utvidelse av holmen. Boliger her med «prime location» blir for noen få.

Men vil ikke presentasjonen fra det kommunale selskapet Grimstad Eiendomsutvikling (GEU) like før påske også få svært negative konsekvenser for kommunen? Det nye forslaget legger til rette for 66 boliger, som er 27 flere enn politikerne ønsket, og som krever et utvidet byggeområde. For å kunne realisere dette vil det kreve et utvidet kaiområde med store og kostbare fundamenter.

Dette vil bli svært kostbart for kommunen. Hvor mye koster det å bygge ut? I hvert fall 50.000 pr m2. Hva får man igjen? For å kunne realisere dette prosjektet må nok kommunen inngå som leietager for å dekke de store kostnadene. Er det dette befolkningen i Grimstad ønsker?

Bør ikke holmen heller gjøres tilgjengelig for alle, som i dag, med virksomheter og tilbud som hele byen kan dra nytte av? Bør ikke byens befolkning sikres adgang til Torskeholmen og la byens egenart fortsatt prege holmen?

For en som ikke bor i Grimstad er det vanskelig å forstå hvorfor kommunen er villig til å gi bort arvesølvet ved å overlate holmen til boligbygging, og spesielt når det går imot folkemeningen. Det som planlegges på Torskeholmen vil ikke bare bli kostbart for Grimstad kommune, ikke bare i kroner og øre, men også svært kostbart for innbyggerne i tap av kvaliteter.

Holmen har vært et viktig handelsområde med fiskeforedling, fiskemottak og salg, kulturarena for konserter, sirkus og tivoli, turnoppvisninger og bryggedans, velværearena med bad og svømmeanlegg, utested med salg av mat og ølmonopol, gjestehavn med sanitæranlegg og rekreasjonsområde.

La dette være til inspirasjon for videreutvikling av Torskeholmen. Bør ikke Torskeholmen heller videreutvikles med enkle midler over tid med fornyelse av Salgslagets bygning, et nytt aquasenter med badstue, boblebad som helårsaktivitet. Her kan det utformes et bedre sjøbad med stupetårn og flytende svømmebasseng, som i Arendal. Her kan det etableres paviljonger for mangeartede arrangementer, fra Bondens Marked til kunst og kultur. Og mellom bygningene etableres det nye Torsketorvet for utendørs servering og rekreasjon. Det ligger også godt til rette for direkte kontakt med Sorenskriverboligen. Torskeholmen vil da inngå i Bryggeslengen, også med varierte tilbud innen kunst, kultur og rekreasjon og muligheten for å promotere Grimstad som Norges mathovedstad.

Forslaget har - ikke uventet - allerede skapt stor debatt:
- Hvem i all verden er det som bestemmer her i byen? Er det kommunestyret eller GEU?
- Her i byen er det visst penger og utbyggerne som rår, ikke de folkevalgte
- Når kommunen sier at ingen leiligheter i første etasje, så kommer de samme utbyggerne og sier at, nei vi må ha leiligheter der også.
- Hvor skal de 66 fremtidige el-bilene parkere?
- Håper endelig at de folkevalgte tar grep om dette og ikke lar et underselskap i kommunen bestemme hva som skal gjøres med Holmen vår
-En stygg tanngard som vil formørke og redusere det lyse vannspeilet.
- Det folket er opptatt av er allmenhetens tilgang. Det er det viktigste for oss også. Boliger eller ikke i sentrum er politikk
- Vil bygge noe helt annet enn leiligheter her. Bygg noe Grimstad kan være stolt av

La heller Torskeholmen bli et sted som er tiltrekkende og som setter Grimstad på kartet.

På Torskeholmen knyttes båndene sterkere mellom land og sjø. Her brytes barrierer mellom inne og ute - og som gir gode ringvirkninger!

Innlegget sto først på trykk i Grimstad Adressetidende.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.