Lars Andresen. Foto: Norsk Hydrogenbilforening
Lars Andresen. Foto: Norsk Hydrogenbilforening

Innlegg: Elektrifisering av nyttekjøretøy og maskiner er mulig innen 2035. Selv i vinterlandet Norge

På fagbladet Byggeindustriens hjemmeside - Bygg.no skriver Julie Brotkorb, administrerende direktør for Maskinenteprenørenes Forbund at Regjeringen Støres politikk om elektrifisering av byggebransjen er naiv og skremmende.

Innlegg av:

Lars Andresen
Styremedlem
Norsk Hydrogenbilforening

Ved første øyekast kan det være vanskelig å se at hun ikke kan ha rett. Men ser hun hele bildet? For om man går litt dypere i denne materien så finnes det en løsning som kan gi en hel bransje nøkkelen til det grønne skiftet. Svaret på Brodtkorbs rant om batterikjøretøyets manglende evne til å levere i vinter Norge ligger klart.

I alpelandene Sveits og Østerrike har hydrogenelektriske tungbiler allerede levert millioner av kilometer over flere år uten et eneste gram co2 i utslippet. Kun rent vann. Disse kjøretøyene har også en god rekkevidde på kalde og glatte vinterveier. De klarer rundt 40 mil på en tank med hydrogen og kan igjen fylles på mellom 15 og 20 minutter. Så hvordan disse bilene ikke kan holde veien over Saltfjellet åpne om vinteren eller fortauene rundt om i landets byer frie for snø om man festet et skjær på dem er ikke lett å forstå. Per i dag så snakker kritikerne om at hydrogen er ineffektivt energimessig sett. Det er til en viss grad riktig, men når batteriet som alle tror er løsningen på vårt fossile overforbruk ikke klarer å levere lengre, er vi ikke da forpliktet til å teste ut flere løsninger for å nå dette målet? Sånn som man i dag gjør i store deler av Europa og i flere andre deler av verden? Maskinenteprenørenes Forbund kan få føre kjøretøy med nullutslipp om de selv vil og om det legges til rette for det i Norge. Det gjøres i stadig flere land utenfor våre grenser. Og her må bransjen selv i tillegg til myndighetene med regjeringen i spissen på banen.

Flere av selskapene som leverer tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner har i dag både hydrogen og batterielektiske løsninger tilgjengelig fordi som de sier det selv – Vi trenger både batterielektriske kjøretøy og hydrogenelektriske kjøretøy fordi det er forskjellig behov der ute. Hydrogenelektriske kjøretøy er per i dag relativt dyre fordi de er ikke så utbredt enda. Dette vil endre seg når stadig flere ser at også disse elektriske kjøretøyene kan være med på å gjøre det grønne skiftet raskere og bedre. I mellomtiden må Gahr Støre & co ikke bare legge milliarder på bordet for batterikjøretøy, men også for hydrogenelektriske kjøretøy fordi de supplerer hverandre og kan sammen gjøre det grønne skiftet raskt og smidig. Her har AS Norge også et stort ansvar som fossilprofitør. Grønn teknologi er dyrt i starten fordi den ikke er så utbredt. Regjeringen Gahr Støre har en forpliktelse til å bruke noen av våre svært gode inntekter på dette til å være med på å utvikle teknologi som kan brukes over hele verden. Å legge til rette for at alle elektriske løsninger skal kunne hjelpe oss igjennom det grønne skiftet. Det vil også gi AS Norge gode muligheter til å forbli en nasjon med inntekter fra energisektoren også i fremtiden, selv om det ikke er det sorte gullet som genererer mest til statskassen lengre. Ved også å satse på hydrogenelektriske kjøretøy og maskiner i Norge, så vil man for det første gi medlemmene til Julie Brotkorb en bærekraftig vei ut av fossil forurensing, men også AS Norge et løft for fremtiden. Og kanskje landets statsminister med det igjen kan få tale til FN`s klimakonferanser fordi Norge jobber enda hardere for en grønn fremtid for menneskeheten. For det er for våre barnebarns oldebarn vi gjør dette og da må vi sørge for å ta alt av tilgjengelig verktøy i bruk, også hydrogenelektriske kjøretøy og maskiner for å nå klimamålene. Først da vil vi ha en bærekraftig vei igjennom det grønne skiftet. Og så får fremtiden vise om vi gjorde nok og i tide.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.