Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forening (MEF). Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forening (MEF). Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Innlegg: Naivt og skremmende om elektrifisering

Jeg vet ikke hvor ofte nattens snøfall skaper trøbbel for Jonas Gahr Støre fra Ris eller nylig avgått klimastatsråd Espen Barth Eide fra Vinderen. Jeg vet heller ikke hvor mange av de ansatte i Klima- og miljødepartementet i Kongens Gate i Oslo som er avhengige av store brøytebiler for å komme seg på jobb.

Innlegg av:

Julie Brodtkorb, administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Det vi derimot vet er at regjeringens nye klimapolitikk vil slå av lyset i store deler av vinternasjonen Norge. Det er ikke annet å håpe enn at den nye statsråden i klima- og miljødepartementet ser verden litt mer realistisk enn sin forgjenger.

Det er nesten så man ikke tror hva man leser når man side for side går gjennom regjeringens Grønn Bok 2024. Her varsles det forbud og reguleringer som vil gjøre vinterveiene i Norge om til gjensnødde skavler og stoppe livsviktige ferdselsårer i hele landet.

Det er ikke til å tro at statsrådene som bor ute i landet har latt dette dokumentet gå gjennom. Enda mer ufattelig er det at distriktspartiet Senterpartiet stiller seg bak en politikk som varsler en naiv og urealistisk elektrifisering av den bransjen som gjør det mulig å ferdes langs veier og fjelloverganger i vinternasjonen Norge.

Regjeringen setter i gang arbeidet med å forby dieseldrevne anleggsmaskiner fra 2035. Det er fullstendig urealistisk.

For det første fordi det norske veisystemet krever noen av verdens tyngste og kraftigste anleggsmaskiner både i bygge- og driftsfasen.

For det andre fordi det verken vil finnes maskiner eller ladestasjoner som kan holde Saltfjellet, Dovrefjellet og resten av vårt langstrakte og kuperte land åpent under tøffe klimatiske forhold.

Verden er åpenbart et annet sted sett fra Regjeringens varme kontorer i Oslo enn fra et førerhus i en brøytebil nattestid langs E6 i Gudbrandsdalen.

Som administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund har jeg, sammen med våre medlemmer, gått i spissen for det grønne skiftet. Vi er for alle tiltak som kan kutte utslipp. Vi er for en rask innfasing av el-maskiner der det er mulig og der oppdragsgiverne er villige til å betale mer for at jobben blir utført av dyrere maskiner. Vi er derimot ikke for en rein og skjær symbolpolitikk. Flere av forslagene i Grønn Bok ser ut til å være designet av mennesker veldig, veldig langt unna den norske virkeligheten. Her er noen smakebiter:

  • Det varsles et forbud mot fossile maskiner fra 2035. Regjeringen skriver rett ut at de håper dette varslet skal påvirke de som de neste årene investerer i maskiner. Vi risikerer om 10 år å stå i en situasjon hvor det ikke finnes en maskinpark som kan bygge eller vedlikeholde den norske infrastrukturen. Null CO2 utslipp skal settes foran sikkerhet på veiene.
  • Det varsles også at kommunene skal kunne benytte forurensningsloven mot de maskinentreprenørene som slipper ut CO2. Det er i praksis en kriminalisering av anleggsbransjen.

Det finnes el-maskiner sier politikeren. Ja, driver du som anleggsgartner kan du sannsynligvis klare de aller fleste utførelser ved hjelp av mindre maskiner, og dermed el. Er oppgaven din i det norske samfunnet å bygge veier eller brøyte veier om vinteren, er svaret nei.

Det har ikke stått på viljen om å få til elektrifisering. Statens Vegvesen lanserte i april 2021 en el-hjullaster som skulle brukes i vinterdrift. Det viste seg dessverre at den i kulde og på vinterføre bare hadde kapasitet på noen få kilometer bort fra ladestasjonen før den måtte i retur for å lade. Tung våt snø med glatt underlag ble for krevende. Vi må fortsette med denne type piloter og forsøk sammen med leverandørene av maskiner. Kun på den måten kan vi utvikle maskinparken. Det vi derimot ikke kan er å ha politikere som driver med ønsketenkning uten et snev av realisme.

Å forby alle fossile maskiner fra 2035, betyr at null CO2 utslipp skal settes foran åpne ferdselsårer og trygge veier. I tillegg utfordres vi nå fra alle landets fylkeskommuner på kontrakts-krav som skal vekte klima med 30 prosent slik regjeringen med brask og bram lanserte. Svaret er enkelt: For å kutte direkte utslipp fra brøyting så får den som brøyter minst best klimavekting.

Er du uheldig å ha en brøyterode et sted i landet der det både snør og blåser om vinteren kan du glemme å score godt på direkte utslipp. Vil politikerne at vi når vi brøyter dropper å sette ned sideplogen når det trengs fordi vi da får et dårligere CO2 regnskap? Og stakkars den entreprenøren som har vær som krever både front- og sideplog med salting. Det drar mest diesel. Da vanker det virkelig dårlig med klimapoeng.

Jeg er for at det ble gitt støtte fra ENOVA for å gjøre det mulig for flere entreprenører å investere i dobbelt så dyre el-maskiner til bruk på mindre tunge oppgaver. Jeg er mot at ordningen i vår ble tatt vekk og erstattet med en ordning der det kun trekkes ut noen heldige som får slik støtte. Mine entreprenører kan ikke belage sine anbud på om de vinner i Lotto eller ikke.

Kunne vi derimot fått politikerne til å innse at faktum er at 2/3 av utslippene på eksempelvis et veianlegg er fra materialene og ikke maskinene, så kunne min bransje fått en utfordring det er mulig å levere på. Forutsetningen er at politikerne må legge vekt på indirekte utslipp, ikke bare direkte. Kortreist stein har mindre klimafortavtrykk enn langreist. Rensing på stedet av eksisterende pukk fremfor bruk av jomfruelig pukk kan i seg selv halvere klimafotavtrykket i et prosjekt.

Bruk av avansert biodiesel kunne fått utslippene ned med 70-90 prosent. I tillegg vil flere massedeponier redusere de direkte utslippene fordi det vil redusere transportbehovet. Det som her hindrer oss, er de samme politikerne som skriver Grønn bok. Det er tre år siden daværende kommunalminister fikk overlevert en rapport om hva som må samkjøres mellom ulike forvaltningsnivåer for å få regulert flere massemottak. Denne regjeringen sitter fremdeles stille.

Det er trist at det grønne skiftet har sklidd inn i en fantasiverden. Regjeringen fremmer forslag med liten klimaeffekt og null realisme – samtidig som den dropper tiltak som her og nå kunne fått ned utslippene.

Vi kan ikke annet enn håpe at Stortinget tenker annerledes. Mange av dem kommer til å bli invitert av oss i tiden framover til å ta et dypdykk inn i driften av veiene i vinter-Norge. Jeg føler meg trygg på at det vil gjøre inntrykk. Vi sender også en invitasjon til Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.