Ingeniørstudenter blant landets minst fornøyde

Sykepleie- og medisinstudentene er blant dem som er mest fornøyde med studiet sitt, mens ingeniør- og lærerstudenter er minst tilfredse, viser Studentbarometeret.

Samlet er landets studenter i stor grad fornøyde med studiet sitt, viser tallene fra andre runde av den nasjonale studentundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014.

Av dem som deltok, svarer 76 prosent at de er tilfreds med studiet, mens 7 prosent sier de ikke er det. Det er nesten uendret fra 2013 da undersøkelsen ble gjennomført første gang.

Politistudenter, fysikkstudenter, sykepleiestudenter og medisinstudenter er blant de mest fornøyde. Nesten 83 prosent av medisinstudentene svarer at de «alt i alt» er fornøyd med studiet.

De minst fornøyde studentene finnes på ingeniør- og lærerstudier. På ingeniørstudier svarer rundt 71 prosent at de «alt i alt» er fornøyd med studiet sitt, mens omtrent 62 prosent av grunnskolelærerstudentene svarer det samme.

– Dette bekrefter at det satses for lite på oppfølging og veiledning av studentene ved norske utdanningsinstitusjoner. Her gjør ikke universitetene og høyskolene jobben sin, mener leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) Anders Kvernmo Langset.

Mange, henholdsvis 85 og 87 prosent, er derimot enig i at studiet er «relevant for aktuelle yrkesområder» og at det er faglig utfordrende.

Minst tid på å studere bruker de som har søkt seg til idrettsutdanninger (28,6 timer), går på språkstudier (28,4 timer), studerer pedagogikk (28,3 timer) og sosiologi (26,8) timer.