Campus Alta ved Universitetet i Tromsø. Foto: Statsbygg

Sliter med å finne arktiske ingeniørlærere

Ingeniørstudiet Arktiske anlegg ved UiT konkurrerer direkte mot en sterk bygg- og anleggsnæring i Alta, og sliter med å rekruttere.

Det skriver NRK Nordnytt i en artikkel på sine nettsider.Ingeniørstudiet Arktiske anlegg ble sist høst startet opp i Alta etter fusjonen mellom Universitet i Tromsø (UiT) og Høgskolen i Finnmark. Siden da har UiT Norges arktiske universitet prøvd å rekruttere ansatte til det unike studiet, men det har vist seg å være vanskelig, forteller leder for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, Yngve Birkelund, til nrk.no.

– Det er utfordrende å få tak i ansatte innen bygg og anleggsfag. Det er noe man sliter med over hele landet også, sier han.

På grunn av få søkere har universitetet utvidet søknadsfristen til to utlyste stillinger med ti dager, til 19. januar. Birkelund sier han er optimistisk, tross lunkne søkertall til de ledige stillingene, skriver NRK.

Til Byggeindustrien forteller Bireklund at man så langt har fått tre søkere, men at de har satt seg en spesielt vanskelig oppgave når de skal fylle de to stillingene for bygg- og anleggsteknikk i nord.

– Det som gjør det vanskelig for oss, er at vi ønsker folk fra næringslivet som vet hvordan det er å drive med bygg og anlegg i nord. Dette setter oss i direkte konkurranse med næringslivet, og det er litt tøft. Bygg- og anleggsnæringen er stor her i Alta, og vi kan ikke tilby samme lønnsnivå på et universitet som de kan ute i næringen, sier han.

Universitetet i Tromsø campus Alta har også et godt samarbeid med Høgskolen i Narvik, forteller Birkelund.

– Høgskolen har mellom fem og syv ansatte i Alta, og de underviser på førsteåret hos oss. Dette betyr at standardkursene er godt dekket.

Det er plass til 20 studenter på ingeniørstudiet i Alta, men halvveis ut i skoleåret er kun halvparten av plassene fylt.