Ingen skadd i lekkasje på Kollsnes

Ingen ble skadd under en mindre lekkasje av det farlige stoffet hexylenglykol på Kollsnes-anlegget i Øygarden.

Lekkasjen fant sted på StatoilHydros prosessanlegg på den sørlige delen av Oøy i Øygarden.

StatoilHydro bekrefter at det oppsto en kondensatlekkasje til friluft på anlegget. Anlegget ble umiddelbart avstengt og evakuert. StatoilHydro arbeider med å begrense eventuelle skader.

Gassen er svært antennelig og eksplosjonsfarlig, og også farlig å innånde. Det ble derfor vurdert å evakuere et område på opptil 100 meter.

Lekkasjen skjedde klokken 13.45, og etter 20 minutter ble det bekreftet at alt personell var i god behold. Ingen ble skadd i hendelsen.

Kort tid senere opplyste politiet til TV 2 at det var snakk om en liten lekkasje, og at situasjonen var under kontroll. Det ble ikke ansett som nødvendig med evakuering.

Prosessanleggene på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen behandler gassen fra Troll, Kvitebjørn og Visund. Kollsnes kogenereringsverk omdanner spillgass til elektrisk kraft og varme.