Inge Bartnes sterkere inn i boligpolitikken

Statssekretær Inge Bartnes blir fra 5. februar sentral i utformingen også av regjeringens boligpolitikk. I fjor høst ledet han Kommunal- og Regionaldepartementet under Åslaug Hagas sykefravær.

Innad i KRD har statssekretær Guri Størvold hatt hovedansvaret for Bolig- og bygningsavdelingen i departementet og dermed en sentral hånd på rattet i utfomingen av landets boligpolitikk. Fra 5. februar skal Inge Bartnes følge Bolig- og bygningsavdelingen i departementet. Men allerede denne uken kan han komme til å befatte seg mer med boligpolitiske problemstillinger. På kjøreplanen for politisk ledelse står nemlig et møte med NBBL den 1. februar. Guri Størvold skal møte der. Inge Bartnes sier til nbbl.no at også han skal møte på deler av møtet med NBBL den dagen.I fjor høst ledet han KRD i Åslaug Hagas sykefravær.