Inga herjet for 80 millioner kroner i Hordaland

Januarstormene på Vestlandet koster forsikringsnæringen dyrt. I Hordaland alene er det kommet inn 900 skademeldinger, som i gjennomsnitt koster 90.000 kroner hver.

Forsikringsbransjen belager seg på å betale ut 80 millioner kroner, bare i Hordaland, melder Bergens Tidende. Sammenlignet med de to andre januarstormene, Hårek og Gudrunn, var det Inga som skapte størst skader. Austevoll, Bømlo, Fjell og Sund ble hardest rammet. De innmeldte skadene er i all hovedsak forårsaket av stormflo og vind. Sjøvann kombinert med sterk vind har ført til vannskader, men har også revet med seg deler av bygninger og i noen tilfeller hele byggverk. Videre har vinden, uten hjelp av havet, revet opp flere tak, skriver avisen. Siden nyttårsorkanen i 1991 har ikke noe uvær gjort større skade i Hordaland enn Inga. Forsikringsselskapene måtte ut med 1,3 milliarder kroner på landsbasis etter orkanen i 1991, mens det estimerte tallet for Inga, Hårek og Gudrunn er satt til maksimalt 190 millioner kroner.