Ildsjelprisen til Skien kommune for kampen mot svart økonomi

Arne Hagen fra Fellesforbundet og Sven Egil Kristoffersen fra Skien kommune mottok ildsjelsprisen fra leder i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) Øivind Strømme.

Skien kommune går foran i kampen mot svart økonomi. Et vedtak fra september legger til rette for å hindre useriøse tilbydere tilgang til oppdrag for kommunen.

Bystyret i Skien vedtok 4. september i år enstemmig et sett med 14 krav til leverandører og underleverandører. Kravene skal gjøre det lettere for seriøse tilbydere, mens virksomheter som driver useriøst vil bli utelukket fra oppdrag i kommunen. Dette er en liste på 14 punkter, skriver SMSØ på sine nettsider.

Leder for Samarbeid mot svart økonomi, Øivind Strømme, delte ut prisen.

- Vedtaket er modig og til dels grensesprengende og til stor inspirasjon til andre. De har vist evne til å tenke utradisjonelt og stort. Godt gjort er ofte bedre enn godt sagt. Her har en gruppe personer benyttet muligheten de har fått på en forbilledlig måte, og fått på plass et konkret vedtak som vil kunne få stor betydning, sa Strømme i begrunnelsen.

Arne Hagen fra Fellesforbundet, Nicolai Boye fra NHO og Sven Egil Kristoffersen fra Skien kommune fikk en spesiell heder for å ha jobbet frem vedtaket.

Her er kravene som må oppfylles for å få oppdrag hos Skien kommune:

· Arbeidet skal utføres av ansatte hos hovedentreprenøren og underentreprenøren

· Enkeltpersonforetak eller innleie krever spesiell tillatelse

· Kun ett eller to ledd i entreprisekjeden

· Alle entreprenører og underentreprenører skal ha lærlinger

· Lønn skal inn på konto i norsk bank

· Norsk skal være arbeidsspråket

Kravene gjelder hovedentreprenør og helt ned til nederste underentreprenør.

De som ikke oppfyller disse kravene vil få dagmulkt, miste kontrakten eller til og med få karantene i to år.