IBF har som det første prosjekt med NOxOFF-behandlet belegningsstein levert 250 kvadratmeter modulserie til Københavns Lufthavn i Kastrup. Bildet viser testområdet på flyplassen. (Foto: IBF)

IBF nominert til klimapris

IBF Betongvarer er nominert til Byggeriets Klimapris for sine belegningsprodukter.

De bryter ned den farlige NOx, som kommer fra bilenes utslipp, ifølge en pressemelding.

IBF er en av i alt 21 danske virksomheter som på forhånd er nominert til i alt tre priser ved den skandinaviske fagmessen for byggevarer, BYGGERI '14, som avvikles i Fredericia i februar.

Byggeriets Klimapris gis for dokumenterte, markante nedsettelser av CO2-utslipp ved anvendelse eller fremstilling av produktet/løsningen, eller til en utstillervirksomhet som yter en dokumentert klimainnsats eller har iverksatt en klar klimastrategi. Det er tredje gang at prisene utdeles.

Hvordan virker NOxOFF behandlingen?

Når solens stråler treffer den behandlede belegningen, aktiveres det påsprøytede stoffet NOxOFF i overflaten. Behandlingen fanger inn, innkapsler og nedbryter CO2 i luften ved hjelp av sollys, og de nedbrutte partiklene skylles vekk fra belegningen med regnvannet. Så naturen er NOxOFF´s gode hjelper i nedbrytningsprosessen.

IBF har som det første prosjekt med NOxOFF-behandlet belegningsstein levert 250 kvadratmeter modulserie til Københavns Lufthavn i Kastrup, og på nåværende tidspunkt gjennomføres en detaljert måling av belegningens effektivitet.

Alle IBFs produkter kan i utgangspunktet leveres med NOxOFF.