Geir Helge Espedalen og Yvonne Eilefstjønn, begge Dyrsku'n inngår samarbeid med Tore Bjørnstad og Per Levik i Hyttemessen.
Geir Helge Espedalen og Yvonne Eilefstjønn, begge Dyrsku'n inngår samarbeid med Tore Bjørnstad og Per Levik i Hyttemessen.

Hyttemessen til Dyrsku’n

Høsten 2023 vil Hyttemessen med 40 utstillere delta på Dyrsku’n i Seljord.

Dyrsku’n har ar gjennom sin mer enn 150-årige historie hatt landbruk og matproduksjon som kjernevirksomhet. Repertoaret er gjennom årene blitt utvidet med innslag fra stadig flere sektorer.

Nå har Dyrsku’n, som er landets største publikumsmesse med 90.000 besøkende hvert år, inngått samarbeid med Hyttemessen AS.

– Dette er et samarbeid vi lenge har ønsket oss. Dyrsku´n er et unikt møtested for fagfolk og publikum fra hele Norge. Flere av våre utstillere på på Hellerudsletta har vært opptatt av å treffe det tallrike publikumet i Seljord, sier Tore Bjørnstad i Hyttemessen AS, i en pressemelding.

I dag er Dyrsku´n kjent som en tre dager lang folkefest med tilreisende fra hele Norge.

– Dyrsku´n er rotfestet i norske tradisjoner. Hyttelivet har jo også sine røtter dypt plantet i norsk kultur. Gjennom generasjoner har hyttebyggingen bidratt til at norske håndverkstradisjoner er blitt videreført. Mange bygdesamfunn kan antakelig takke hyttenæringen for stabilitet og sysselsetting, sier Per Levik i Hyttemessen.

Også administrerende direktør i Dyrsku´n, Geir Helge Espedalen uttrykker stor tilfredshet med samarbeidet.

– Hyttemessen er et svært godt konsept, som vil bli en ny og spennende del av handelsmessa og folkefesten Dyrsku´n, sier Espedalen.

Dyrsku’n har vært arrangert siden 1866 og går av stabelen hvert år i september. Den omsetter for omtrent 500 millioner kroner og samler 800 utstillere.

Hyttemessen er Nordens største messe for fritidsboliger og arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo første helg etter påske. Den samler rundt 200 utstillere har har cirka 15.000 besøkende.