Hydro-sjefen angriper regjeringens CO2-plan

Hydro-sjef Eivind Reiten kritiserer regjeringens strategi for CO2-rensing av gasskraftverket på Kårstø innen 2009.

Vi snakker om en teknologiutvikling som virkelig kan ha et perspektiv. Og det må overordnes det eventuelt å ha et renseanlegg på Kårstø klart til 2009, sier Reiten til Aftenposten. Reiten mener det er feil prioritering å satse store beløp på å presse fram CO2-rensing kun ved det planlagte gasskraftverket på Kårstø innen et bestemt tidspunkt. Reiten vil heller bruke pengene og mer tid til å skape en teknologi for håndtering av CO2 som kan få et stort internasjonalt marked. Men det vil ta tid før en slik teknologi blir lønnsom, mener Hydro-sjefen. Regjeringen legger i Soria Moria-erklæringen opp til å bidra til at et renseanlegg på gasskraftverket på Kårstø skal stå klart i 2009. Det er Naturkraft, hvor Hydro og Statkraft eier 50 prosent hver, som skal bygge gasskraftverket. Reiten mener Hydro ligger langt fremme når det gjelder å forstå hvordan CO2 kan fanges. Men teknologien er per i dag ikke bærekraftig, mener han. Reiten synes derfor det er viktigere å utvikle en CO2-teknologi som kan få et stort marked først, fremfor å bygge et enkeltstående renseanlegg på Kårstø innen 2009. Det er åpenbart viktigere både for Norge og for verdens klima at vi skaper teknologi som har en bred anvendelse enn å fokusere alt mot Kårstø, sier Reiten.