Hvorfor står gravemaskinene stille?

«Arbeid er i gang langs hele strekningen», sier Vegvesenet om motorveibyggingen langs E18 i Vestfold. Men er det det? Aftenposten.no videofilmet arbeidet en vanlig tirsdag formiddag. Aktiviteten var liten, skriver avisen. Vi skal ikke blande oss i hva som skjer på de ulike anlegg landet rundt, men det er selvsagt betimelig å stille spørsmål.

For vår del kjørte vi forleden dag på E6-strekningen fra Minnesund og nordover langs Mjøsa. Der var det ikke mange maskinene som sto stille. Det sydet av aktivitet. Vi er imponert av det som skjer langs denne veistrekningen.

I følge Aftenposten er det 50 år siden planer for motorvei fra Oslo via Drammen og gjennom Vestfold første gang ble presentert. Enda vil det gå fire år før den er ferdig. Byggingen av strekket som formelt helter Gulli-Langåker er prestisjeprosjekt for Regjeringen. Derfor undrer mange av bilistene seg på hvorfor maskinene står så mye stille som de gjør? Hvorfor aktiviteten tilsynelatende er så liten?

Aftenposten.no har villet finne ut om bilistene har rett. Det synes vi avisen skal ha grunn til å undersøke.

Selvsagt kan det være mange forklaringer for hvorfor aktiviteten på bestemte dager kan være liten. Men det er viktig at det holdes fokus på dette. Både vegvesenet og entreprenørene må selvsagt være opptatt av at det er mest mulig effektiv drift – og at prosjektene gjennomføres så raskt som mulig.

Vi synes alle som er ansvarlig skal svare ærlig på de spørsmål avisen stiller.

Her er Aftenpostens artikkel:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hvorfor-star-gravemaskinene-stille-6982922.html