Hvordan vil milliardene som nå brukes påvirke fremtidens infrastruktursatsing?

I bekjempelsen av virkningene av koronaviruset brukes det nå mange titalls milliarder kroner for å holde det norske samfunnet i gang så godt det lar seg gjøre og for å holde næringslivet flytende. Men dette er selvsagt penger som må hentes et sted, og spørsmålet blir hvordan dette vil påvirke de offentlige budsjettene i årene fremover.

Det er helt riktig og helt nødvendig av regjeringen og Stortinget å bruke så mange milliarder kroner som vi nå ser for å holde hjulene i samfunnet i gang. Når man innfører så strenge restriksjoner som påvirker oss alle, er dette noe som må til for at ikke hele samfunnet skal stoppe i så stor grad at det kan bli nær umulig å få opp igjen. Derfor har også milliardene sittet løst de siste ukene, og dette har definitivt hatt en effekt. Det er noen tegn til at enkelte restriksjoner nå mykes noe opp, men dette er langt fra over, og vi vil i lang tid ha en koronasituasjon som i en eller annen grad vil påvirke oss. Bare fremtiden vil gi svar på i hvor stor grad og hvor lenge dette vil styre våre liv.

Dette koster samfunnet selvsagt store summer. Og selv om vi i Norge er så heldige å ha veldig mange milliarder kroner på bok og en oppegående offentlig forvalting, kommer denne kampen med en høy pris. Dette er tiltak som koster, og om staten må putte inn mange milliarder hver måned i lang tid fremover, vil det kunne få store konsekvenser for årene som kommer. I en eller annen form vil viruset prege vår nærmeste fremtid, også økonomisk, uansett hvor raskt dette skulle gå over.

Dette vil dermed også kunne påvirke offentlige investeringer i tiden fremover. Nå jobber mange innen det offentlige med å legge til rette for og sette i gang prosjekter som skal skape sysselsetting og aktivitet. For det meste er dette noe mindre oppgaver, men også større jobber som kommer noe frem i tid. Dette gir viktig oppdrag både til bygg- og anleggsvirksomhetene i byggenæringen. Spørsmålet er hvordan dette vil påvirke oss på noe lengre sikt. Om det brukes enorme summer nå, vil dette kunne ha innvirkning på budsjettene noen år frem i tid, og vi kan risikere at fremtidens infrastrukturprosjekter kan bli påvirket. Noen prosjekter kan stå i fare for å bli utsatt, eller i verste fall avlyst. Selv om vi har god råd her i Norge, er ikke kassen utømmelig, og det kan komme noen tøffe prioriteringer frem i tid. Dette vil selvsagt også kunne påvirke arbeidet med neste NTP, som allerede er kommet langt. Forhåpentligvis klarer man å finne rom for at de prosjektene som er kommet et godt stykke på vei får den nødvendige finansering, men vi ser for oss tøffe dragkamper når de neste satsbudsjettene skal snekres sammen – spesielt om den fasen vi nå opplever skulle strekker seg et stykke frem i tid.

For byggenæringen er det nå helt avgjørende at vi også på kort sikt får fart i planleggingsarbeidet både i kommunene, fylkeskommunene og de offentlige etatene slik at planlagte prosjekter kommer ut så raskt som mulig, og at andre gryteklare, mindre prosjekter, også kommer ut i markedet. Det kan bli en virkelig tøff høst om man ikke klarer å forberede månedene fremover godt nok nå – innen de fleste sektorer.