Hvilke krav bør det offentlige stille?

Regjeringen skal nå starte opp arbeidet med den såkalte Norges-modellen hvor man skal se på offentlige anskaffelser og seriøsitetskrav. Dette er et arbeid som vil få stor betydning for det norske næringslivet, som dermed også må inkluderes tett i dette arbeidet.