Hva skal det koste?

Det er mye diskusjon om dagen rundt de store samferdselsprosjektene som er på vei ut i markedet og som allerede er havnet på entreprenørenes bord. Sentralt i dette er selvsagt prisnivået på utbyggingene.