Administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Huseiernes Landsforbund går til gruppesøksmål mot Oslo kommune

Administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund går til gruppesøksmål mot Oslo kommune.

 – Vi mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig. Derfor vil vi prøve saken for retten, sier administrerende direktør Peter Batta. Huseiernes Landsforbund har varslet Oslo kommune om at det vurderer å ta ut gruppesøksmål om eiendomsskatten og har engasjert skatteadvokat Bettina Banoun til å føre saken.
Grunnlaget for søksmålet er at Oslo kommune har innført eiendomsskatt på boliger med en takstverdi på over 4 millioner kroner. Bunnfradraget på 4 millioner kroner gjør at et stort flertall av boligene i Oslo kommune er fritatt for eiendomsskatt.
– Vi mener dette er ulovlig. Eiendomsskatt må gjelde alle eller ingen i det området kommunen vil beskatte. Slik er loven. Oslo kommune oppgir at bare 32 prosent av byens boliger er rammet av eiendomsskatten, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

- Eiendomsskatten tar ikke hensyn til gjeld
Huseiernes Landsforbund har i en årrekke hatt kampen mot eiendomsskatt som en av sine fanesaker. 

–Eiendomsskatten er usosial og rammer blindt, fordi den ikke tar hensyn til folks gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vi mener det å eie sin egen bolig er et velferdsgode. Primærboligen skal ikke beskattes med en særskatt, sier Batta.

Kan ha betydning for resten av landet
270 av landets 428 kommuner har innført eiendomsskatt på bolig, men ingen andre kommuner skal ha et så høyt bunnfradrag som Oslo. Huseiernes Landsforbund mener søksmålet mot Oslo kommune har betydning for alle boligeiere i Norge.
– Veldig høye bunnfradrag som fritar mange fra å betale, gjør det lettere å få velgerne med seg på å innføre eiendomsskatt i en kommune. Når eiendomsskatten først er innført, kan kommunestyret ganske fritt til å øke skatten ved å redusere bunnfradraget og øke skattesatsen, sier Batta.