Maren Hersleth Holsen. Foto: Celina Christoffersen
Maren Hersleth Holsen. Foto: Celina Christoffersen

Hun er ny leder for plan og urbanisme i Henning Larsen

Maren Hersleth Holsen er ansatt for å lede divisjon plan og urbanisme i arkitektselskapet Henning Larsen.

Holsen (45) var statssekretær i Klima- og miljødepartementet fra 2020-2021, og har også vært politisk rådgiver for Lars Sponheim i landbruks- og matdepartementet i 2004-05.

– Vi ønsket oss en leder som vet hva som skal til for å sikre gode plan- og byutviklingsprosesser. Hun har erfaring fra ulike roller som gjør at hun kan bidra til vår ambisjon om et sterkt kompetansemiljø innen bærekraft i Norge. Maren blir et naturlig talerør for Henning Larsens satsing på plan og urbanisme, sier direktør Hilde Nordskogen i en pressemelding.

Hun peker på at utviklingen av byer og tettsteder hvor det tilrettelegges for biomangfold og gode levevilkår for alle er viktige tema for arkitektselskapet, som har 65 medarbeidere i Norge.

Hersleth Holsen er utdannet landskapsarkitekt fra Ås, og startet yrkeskarrieren sin i Multiconsult, senere Link Landskap. Etter noen år i Norske Arkitekters Landsforbund, som daglig leder for Vannområdet Glomma Sør og de siste årene i kommunal sektor, er hun nå klar for å jobbe konkret med plan og arkitektur igjen. Og det er særlig ett område hun brenner for.

– Jeg er spesielt engasjert i å ta vare på naturen rundt oss og hvilken styrke planfaget har i å løse arealutfordringer og sikre naturmangfoldet. Jeg vet at Henning Larsen har kompetanse på dette og jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med folkene der, og sammen videreutvikle en troverdig profil på bærekraftig byutvikling, sier Holsen.

Samspillet mellom planlegging, arkitektur- og ingeniørfag er ifølge meldingen grunnmuren Henning Larsen skal bygge sin merkevare på i Norge.

– Hvis man virkelig vil satse på klimavennlige løsninger så krever det mer enn hva et arkitekt- eller planleggingsfirma kan klare alene. Partnerskapet er en måte å vise at Henning Larsen er seriøse på bærekraft. Det har jeg stor tro på, avslutter Hersleth Holsen.

Henning Larsen ble nasjonal aktør i Norge i 2021, da det fusjonerte med Rambøll. Nå satser de stort på tverrfaglige arkitekturtjenester.