Hulldekker fra regjeringskvartalet ombrukes på storbylegevakta

Contiga A har signert en avtale om ombruk av hulldekker fra regjeringskvartalet (R4) for bruk i prosjektet Oslo Storbylegevakt.

Oddvar Steinsholt (Veidekke) (f.v.) , Magnus Evje (Omsorgsbygg Oslo KF), Ståle Håkull (Skanska Norge AS) og Hans Erik Fremming (Contiga AS).

– Elementene som skal ombrukes vil bli planlagt inn i arealer i Oslo Storbylegevakt som er hensiktsmessige og tilpasset ombrukselementenes dokumenterte egenskaper. Bearbeidingen av elementene vil bestå av en geometrisk tilpassing av lengde og innstøping av løftepunkter i elementene, heter det i en pressemelding. Prosjektet har delvis vært finansiert av Enova.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører. Partene i avtalen er Omsorgsbygg Oslo KF, Skanska Norge AS, Veidekke Entreprenør AS og Contiga AS, og disse har samarbeidet siden høsten 2019 om å utrede en prosess for ombruk av hulldekkeelementer.

Leveransens omfang og krav til utførelse omfatter blant annet p igging av konstruktiv påstøp og demontering av hulldekker, transport til Contigas fabrikk i Moss, dokumentasjon av sentrale egenskaper, bearbeiding og mellomlagring samt transport til Oslo Storbylegevakt.

- Arbeidet har munnet ut i en omforent prosess på tvers av aktører, og adresserer krav i lovverket og fordeler ansvar, skriver aktørene i meldingen.

Storbylegevakten skal ligge på området til Aker sykehus. Det er tiltenkt at den skal bygges som passivhus med ambisjon om plusshus. I tillegg skal prosjektet miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og være en miljøvennlig byggeplass.

Byggestart blir i 2020 med ferdigstillelse i 2023. Omsorgsbygg Oslo Kommune KF er byggherre.