Direktør for Strategisk Utredning & Analyse i HRP, Kjell Ove Kalhagen, og ny avdelingsleder Cecilie P. Øyen. Foto: HRP
Direktør for Strategisk Utredning & Analyse i HRP, Kjell Ove Kalhagen, og ny avdelingsleder Cecilie P. Øyen. Foto: HRP

HRP henter leder fra Bærum kommune

Cecilie P. Øyen går fra stilling som pleie og omsorgssjef i Bærum kommune til leder for HRPs nyopprettede avdeling som skal jobbe med tjenesteutvikling innen helse- og omsorg og oppvekstfeltet.

Øyen har over 20 års erfaring som toppleder i offentlig sektor innen tjenesteyting generelt og helse og omsorg spesielt. Før hun tiltrådte som kommunalsjef for helse- og omsorg i Bærum kommune hadde hun tilsvarende stilling i Jevnaker kommune.

Nå skal hun lede HRPs avdeling som skal jobbe med tjenesteutvikling innen helse- og omsorg og oppvekstfeltet.

–  Både den økonomiske situasjonen i Norge og den internasjonale situasjonen stiller kommunene overfor et krevende dilemma. Løsningen på utfordringene kommunene står overfor er ofte sammensatt. I noen tilfeller vil det være behov for å tenke nytt rundt effektivisering og organiseringen av tjenestene. I andre tilfeller vil svaret være å tenke nytt rundt sykehjemstruktur og bygging av nye omsorgsboliger. Endelig vil det være behov for en kombinasjon av tiltak, sier Cecilie P. Øyen i en pressemelding.

– Vi har fått en leder som passer rett inn i vår økte satsing på tidligfase for denne viktige sektoren, sier HRPs direktør for strategisk utredning og analyse, Kjell Ove Kalhagen, i en kommentar.