Høyre sier nei til månelanding

Høyre går inn for å bygge fullskala renseanlegg for CO2 et annet sted enn på Mongstad. Årsaken er de høye kostnadene og teknologiske utfordringene.

 

Dermed er Høyre og Fremskrittspartiet enige om at rensing av gasskraftverk best kan gjennomføres på et annet sted enn Mongstad, skriver Bergens Tidende.

– Byggingen av et fullskala anlegg for fangst av CO2 fra gasskraftverk bør starte fra bunnen av, fortrinnsvis et annet sted enn på Mongstad. Det må være viktigere for verden og Norge at det bygges et fullskala renseanlegg, enn at det ligger akkurat på Mongstad, sier Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup til Bergens Tidende.

Det fører til ny tvil om den rød-grønne regjeringens prestisjeprosjekt, den såkalte månelandingen på Mongstad, noen gang vil bli realisert. Tidsplanen slik den er i dag forutsetter investeringsbeslutning etter neste stortingsvalg i 2013.

Både Høyre og Frp vil fullføre byggingen av testsenteret på Mongstad.

– Høyre mener at renseprosjektet nå må inkludere andre renseteknologier enn rensing basert på aminer. Vi må se på nye lokaliteter, og det bør legges en åpen anbudsrunde til grunn for prosjektet, for å bergense skattebetalernes ansvar, sier Astrup.