Høyre krever momsmillioner fra egen statsråd

Høyres stortingsgruppe sender en bestilling på 50 millioner kroner til kulturminister Thorhild Widvey. Pengene skal gå til 300 uheldige idrettslag landet rundt.

– Vi må få gjort noe med dette, sier Høyres kulturpolitiske talsperson Svein Harberg til NTB.

Han ber kulturministeren ordne opp i avkortingen i ordningen med momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Rundt 300 idrettslag har i løpet av året søkt om slik støtte fra staten etter å ha fullført ulike byggeprosjekter.

Problemet er at potten som er satt av til formålet er altfor liten.

Også i 2012 var søkermengden større enn det samlede tilskuddet, noe som gjorde at alle idrettslagene som søkte fikk 10 prosent avkorting. Men i år er gapet rekordstort.

– Den rødgrønne regjeringen kuttet bevilgningen fra 63 millioner til 55 millioner kroner. I revidert la vi på 10 millioner igjen, men selv dette var altfor lite, sier Harberg.

Om alle skal få full momskompensasjon må totalsummen være 114 millioner kroner. Det innebærer snaut 50 nye millioner kroner fra Kulturdepartementet når statsbudsjettet for 2014 skal salderes mot slutten av året.

– Vi kan ikke leve med at alle som har søkt, får en avkorting på 43 prosent. Jeg mener full kompensasjon må være utgangspunktet. Det bør kulturministeren sørge for, sier Harberg.

– I tillegg har statsråden signalisert at departementet vil gå i dialog med idretten med tanke på å finne en forutsigbar og bærekraftig kompensasjonsordning for framtiden. Det haster. Vi må sørge for at de som tilfeldigvis søkte i 2014 ikke blir stående igjen som de store taperne, sier Harberg.

Han mener det er god samfunnsøkonomi i momskompensasjonsordningen.

– Alternativet til dugnadsarbeidet som idrettslagene selv legger ned, er at det offentlige betaler for alt – til full momskompensasjon og høyere anleggskostnader, sier Høyre-representanten.