F.v. Per Bjørn Gjelsten, Frida og Sverre (2. klasse), Bård Hoksrud, tidligere ordfører og ildsjel for tunnelen Tove-Lise Torve, nåværende ordfører Ståle Refstie, leder av aksjonsgruppa Anders Røkkum. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Hoksrud åpnet Oppdølsstranda

- Sjelden tror jeg en ny tunnel har vært så tiltrengt og så etterlengtet. Forhistorien har vært til dels mørk og vond, og hendelsene dramatiske. Men nå er tunnelen, og dermed tryggheten, her. Og den fortjener dere!

Dette sa statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud i forbindelse med at rassikringsprosjektet riksveg 70 Oppdølsstranda i Sunndal kommune i Møre og Romsdal ble åpnet for trafikk fredag.

Rasutsatt

- Åpningen betyr at vi har fått en rassikker og godt framkommelig veg mellom Sunndalsøra og Oppdøl. Dette er viktig for både lokaltrafikken og for gjennomgangstrafikken på riksveg 70 mellom Oppdal og Kristiansund. Oppdølsstranda var tidligere vurdert som den klart mest rasutsatte vegstrekningen i Midt-Norge. De siste årene har vegen vært stengt flere ganger etter ras og steinsprang, noe som har ført til lange omkjøringsveger for trafikantene, sa Hoksrud.

Statlige bevilgninger

Utbyggingen av har kostet vel én milliard kroner og er finansiert fullt ut ved bevilgninger over statsbudsjettet. Anleggsarbeidet tok til i august 2011.

Om prosjektet

Prosjektet omfatter bygging av en om lag 7,5 kilometer tunnel. I tillegg kommer om lag to kilometer ny riksveg, fordelt med omkring 1500 meter i Modalen (på Oppdølssida) og om lag 500 meter på Sunndalsøra. Bygging av 800 meter med sideveger og 1,7 kilometer med gang- og sykkelveger er også en del av prosjektet.